Header: Notícies

Notícies i comunicats

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) - fitxa

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA

Horaris 2022

CITA PRÈVIA

Telèfon. Informació ciutadana:
972 419 010

Telèfon. Centraleta:
972 419 000

A/e:
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/oamr

Registre electrònic:
seu.girona.cat

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Resum del Ple municipal ordinari de novembre del 2022

El Ple va tenir lloc el dia 14 de novembre de 2022.

Dilluns dia 14 de novembre va tenir lloc de forma presencial la sessió plenària ordinària corresponent al mes de novembre del 2022. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovada l’acta anterior, l’alcaldessa va exposar els informes de Presidència amb dades d’ocupació a Girona. Acte seguit es van aprovar les resolucions judicials i administratives a donar compte al Ple, i es va procedir a les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies.

En primer lloc, es van debatre al Ple els punts de la Comissió Informativa d'Alcaldia. Es va aprovar amb 20 vots a favor (JxCat, PSC, ERC i el regidor no adscrit) i 7 abstencions (Guanyem Girona i Cs) el reconeixement extrajudicial de crèdit de l'obligació del pagament a l'empresa Diari de Girona SAU, a Hermes Comunicacions SA, a Fulletons SA i a l'empresa Dos IXS-E Digitals 2007, SL.

Encara dins l’àrea d’Alcaldia es van aprovar les bases específiques reguladores de les subvencions no nominatives amb règim de concurrència competitiva per a programes i activitats adreçats a la gent gran de la ciutat de Girona i resoldre les al·legacions presentades. El punt va ser aprovat amb 20 vots a favor (JxCat, Guanyem Girona, ERC i Cs) i 7 abstencions (PSC i el regidor no adscrit).  

Tot seguit es va passar a debatre els punts de la Comissió Informativa de Territori. Primer es va aprovar la Modificació Puntual del text refós del Pla General d'Ordenació Urbana núm.78 Força 25 amb 20 vots a favor (JxCat, PSC, ERC i el regidor no adscrit) i 7 abstencions (Guanyem Girona i Cs). 

Es va ratificar amb 13 vots a favor (JxCat i ERC) i 14 abstencions (Guanyem Girona, PSC, Cs i el regidor no adscrit) el Decret de l'Alcaldia de data 7 d'octubre de 2022 Modificació Puntual del PGOU de Girona per a la implantació del nou Campus de salut Dr. Josep Trueta - Consulta prèvia. 

Pel que fa al projecte GiroNat, es va aprovar amb 26 vots a favor (JxCat, Guanyem Girona, PSC, ERC i el regidor no adscrit) i 1 abstenció (Cs) la dotació pressupostària corresponent a la subvenció per al projecte de la Fundación Biodiversidad FSP per fomentar actuacions adreçades a la renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

El Pla de Seguretat Alimentària Municipal 2023-2026 va ser aprovat inicialment per unanimitat. 

El punt 13, requerir a la societat TADIFI SL, com a empresa concessionària de l'aparcament municipal de l'Hospital Josep Trueta, per al compliment de les obligacions que estableix el plec de clàusules administratives regulador de la concessió, es va retirar de l’ordre del dia. 

Tot seguit es van debatre tres punts sobre requerir a la societat Parking Plaça Constitució SA, com a empresa concessionària de l'aparcament municipal de la plaça de l'U d'Octubre i la plaça Josep Pla, a la societat Parking plaça de Catalunya, SA, com a empresa concessionària de l'aparcament municipal de la plaça Calvet i Rubalcava i Salvador Espriu (plaça Catalunya), i a la societat Guimerà Nou SL, com a empresa concessionària de l'aparcament municipal del sector del parc de Vista Alegre, per al compliment de les obligacions que estableix el plec de clàusules administratives reguladors de la concessió. Tots tres punts van ser aprovats per unanimitat. 

Seguint en la mateixa temàtica, es van desestimar per unanimitat la sol·licitud per part de Saba Aparcamientos SA del reconeixement al dret al restabliment de l'equilibri econòmic financer de la concessió de l'aparcament de Berenguer Carnicer degut a la COVID19  i la sol·licitud per part de Saba Aparcaments Santa Caterina SL del reconeixement al dret al restabliment de l'equilibri econòmic financer de la concessió de l'aparcament de plaça Pompeu Fabra de Girona degut a la COVID19. També es va aprovar amb 20 vots a favor (JxCat, PSC, ERC i el regidor no adscrit), 6 abstencions (Guanyem Girona) i 1 vot en contra (Cs) l'increment de tarifes de l'aparcament amb concessió de la plaça Pompeu Fabra de Girona.

Dins la Comissió Informativa de Drets de les Persones, es van aprovar les bases reguladores del programa d'incubació de videojocs d'El Modern. Centre Audiovisual i Digital, les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, pels ajuts Girona Crea a la creació i producció artística, les bases reguladores de les subvencions Amplia Cultura i les bases reguladores del Programa d'acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics d’El Modern. Els quatre punts van ser aprovats amb 20 vots a favor (JxCat, Guanyem Girona, ERC i Cs) i 7 abstencions (PSC i el regidor no adscrit).

Per últim, es van debatre els punts de la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior. Aquí es va aprovar amb 26 vots a favor (JxCat, Guanyem Girona, PSC, ERC i el regidor no adscrit) i 1 abstenció (Cs) modificar la RLT i VLT aprovada per acord de Ple en sessió de 12 de setembre de 2022.

També es va aprovar amb 26 vots a favor (JxCat, Guanyem Girona, PSC, ERC i el regidor no adscrit) i 1 en contra (Cs) aplicar l'increment retributiu previst en el Reial Decret 18/2022 de 18 d'octubre pel que s'aproven mesures de reforç de la protecció dels consumidors d'energia i de contribució a la reducció del consum de gas natural en aplicació del 'Pla + seguretat per a la teva energia (+SE)', així com mesures en matèria de retribucions del personal al servei del sector públic i de protecció de les persones treballadores agràries eventuals afectades per la sequera. 

I, amb 13 vots a favor (JxCat i ERC) i 14 abstencions (Guanyem Girona, PSC, Cs i el regidor no adscrit), es va aprovar aplicar la Valoració Llocs de Treball any 2022. 

D’urgència es va aprovar incloure a l’ordre del dia aprovar inicialment la Modificació Puntual del text refós del Pla General d’Ordenació Urbana núm. 82 per a la regulació dels habitatges d’ús turístic signada 11 de novembre del 2022. Aquest va ser aprovat amb 15 vots a favor (JxCat, 1 regidor de Guanyem Girona, 1 regidor del PSC i ERC), 7 abstencions (5 regidors del PSC, Cs i el regidor no adscrit) i 5 en contra (5 regidors de Guanyem Girona).  

A continuació es va passar a debatre les mocions. Per unanimitat es va aprovar la proposta del PSC, defensada per la regidora Mònica Ferrer, per a la conservació del patrimoni. 

La moció de Guanyem Girona, defensada per la Cristina Andreu, va ser aprovada amb 14 vots a favor (Guanyem Girona, PSC, Cs i el regidor no adscrit) i 13 abstencions (JxCat i ERC) i tractava sobre aplicar el programa patis oberts amb acompanyament socioeducatiu. 

Finalment, es va aprovar amb 25 vots a favor (JxCat, Guanyem Girona, PSC i ERC) i 2 abstencions (Cs i el regidor no adscrit) la moció de JxCat, Guanyem Girona i ERC per a la renovació del compromís polític amb els agermanaments solidaris amb Bluefields i Farsia. 

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies, feta la part de control, i després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcaldessa va cloure el Ple a les 20.38 h. 

Ordre del dia
Tornar
— 100 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 100 de 199 resultats.