Header: Notícies

Notícies i comunicats

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) - fitxa

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA

Horaris 2022

CITA PRÈVIA

Telèfon. Informació ciutadana:
972 419 010

Telèfon. Centraleta:
972 419 000

A/e:
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/oamr

Registre electrònic:
seu.girona.cat

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Resum del Ple municipal ordinari presencial de juliol del 2022

El Ple va tenir lloc el dia 11 de juliol del 2022

Ahir va tenir lloc de forma presencial la sessió plenària ordinària corresponent al mes de juliol del 2022. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Abans de res, l’alcaldessa va llegir una declaració institucional de tots els grups municipals del consistori per a la millora i dignificació del servei del tren d'Alta Velocitat entre Figueres, Girona i Barcelona. Un cop aprovades les actes anteriors, l’alcaldessa va exposar els informes de Presidència amb dades d’ocupació a Girona. Acte seguit es van aprovar els decrets i acords a donar compte al ple i les ratificacions, i es va procedir a les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies.

En primer lloc, es van debatre al ple els quatre punts de la Comissió Informativa d’Alcaldia. El punt 5 (Correcció de l'error material del Pla de Mesures Antifrau detectat a l'acord de ple 2022000091 -expedient 2022009628- del dia 14 de març de 2022) es va aprovar per 21 vots a favor (JuntsxCat, ERC, PSC, Cs i regidor no adscrit) i 6 abstencions (Guanyem Girona).

El punt 6 (Aprovació de les bases de la Beca dels Premis Carles Rahola, pel foment de la recerca sobre la història del periodisme a les comarques gironines) es van aprovar per 26 vots a favor (JuntsxCat, ERC, PSC, Guanyem Girona i regidor no adscrit) i 1 abstenció (Cs). 

En el cas del punt 7 (Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de les subvencions no nominatives amb règim de concurrència competitiva per a programes i activitats adreçats a la gent gran de la ciutat de Girona) aquest es van aprovar per 19 vots a favor (JuntsxCat, Guanyem Girona i ERC) i 8 abstencions (PSC, Cs i regidor no adscrit).

L’únic punt de la Comissió Informativa de Drets de les Persones, el punt 8 (Aprovació de les bases reguladores de les subvencions en matèria esportiva) es va aprovar per 21 vots a favor (JuntsxCat, ERC, PSC, Cs i regidor no adscrit) i 6 abstencions (Guanyem Girona).

Per acabar, es van debatre els diversos punts de la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior. Els primers 3 punts de la Comissió es van aprovar per unanimitat. Seria el cas del punt 9 (Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal -rehabilitació de les façanes principal i posterior, pati de llums i muntants d'aigua de l'edifici situat a la ronda Sant Antoni Maria Claret 30-); el punt 10 (Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal -excavació prèvia a la reforma de la urbanització de l'Aula Magna Modest Prats situada a la plaça Sant Domenec 4-), i el punt 11 (Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal -rehabilitació de les façanes principal i posterior de l'edifici situat al carrer Migdia 30-). 

El punt 12 (Liquidar el contracte dels serveis de neteja d'edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona, pel que fa als blocs 1, 2, 3, 5 i 6, formalitzats amb l'empresa EULEN, S.A., amb NIF A-28517308) es va aprovar per 21 vots a favor (JuntsxCat, ERC, PSC, Cs i regidor no adscrit) i 6 abstencions (Guanyem Girona). El punt 13 (Liquidar el contracte dels serveis de neteja d'edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona, pel que fa al bloc 8, formalitzats amb la FUNDACIÓ MAS XIRGU, amb NIF G-55121909) es va aprovar per unanimitat.

Els tres següents punts, el punt 14 (Modificacions de prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja dels centres i equipaments de l'Ajuntament de Girona, formalitzats amb la UTE SOCIAL NETEJA GIRONA número 2, amb NIF U06933097), el punt 15 (Modificacions de prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja dels centres i equipaments de l'Ajuntament de Girona, formalitzats amb l'empresa MULTIANAU, SL, amb NIF B50819507), i el punt 16 (Segona pròrroga del contracte del subministrament d'un sistema informàtic per a la gestió tributària i recaptació, formalitzat amb l'empresa GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL, SAU, pel termini d'un any a partir del 27 de juliol del 2022), tots tres es van aprovar de nou per 21 vots a favor (JuntsxCat, ERC, PSC, Cs i regidor no adscrit) i 6 abstencions (Guanyem Girona).

El punt 17, per a la modificació pressupostària en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari a finançar amb baixes per anul·lació en Drets socials i Cooperació i Joventut, aquest punt es va aprovar per 13 vots (JuntsxCat i ERC) a favor i 14 abstencions (Guanyem Girona, PSC, Cs i regidor no adscrit). El punt 18 (Reconeixement extrajudicial de crèdit per a liquidar les obligacions amb l'entitat Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA) es va aprovar per 20 vots a favor (JuntsxCat, ERC, PSC, i regidor no adscrit) i 7 abstenció (Guanyem Girona i Cs). Pel que fa al punt 19 (Aprovació provisional de la modificació de l'article 5, apartat taxes atraccions Fires Sant Narcís de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació o aprofitament especial del subsòl, sòl i vol del domini públic per a l'any 2022) aquest punt es va aprovar per 13 vots (JuntsxCat i ERC) a favor i 14 abstencions (Guanyem Girona, PSC, Cs i regidor no adscrit). Finalment., el punt 20, sobre l’aprovació inicial de la modificació pressupostària del pressupost de despeses 2022 referent a la modificació pressupostària d'esports a finançar amb RLT 2021, aquest es va aprovar per 21 vots a favor (JuntsxCat, ERC, PSC, Cs i regidor no adscrit) i 6 abstencions (Guanyem Girona).

Per acabar, es va portar a votació una proposta urgent, per al reconeixement extrajudicial de crèdit de les següents obligacions a l'empresa Serveis Municipals de Neteja de Girona, SA. Aquest punt es va aprovar per 20 vots a favor (JuntsxCat, PSC, ERC i el regidor no adscrit), 1 abstenció (Cs) i 6 en contra (Guanyem Girona).  

La regidora del grup Guanyem Girona Laia Pèlach va explicar el vot negatiu del seu grup “per coherència” ja que, va dir Pèlach, “hem anat votant en contra d’aquest contracte sempre perquè des del primer moment hem advertit al govern que no s’ha fet la feina per treballar en un nou contracte. Hem posat alternatives sobre la taula, però el govern ha decidit no treballar amb antelació ni previsió”.

Abans de passar a altres qüestions, es van debatre les tres mocions que anaven al Ple. La primera era una moció ciutadana, presentada per Comissions Obreres en suport al TrenTram Olot-Banyoles-Girona. Aquesta moció, que va presentar el portaveu de la comissió promotora de la iniciativa, Pau Noy, es va aprovar per unanimitat. Les altres eren de grups municipals. La segona la va presentar el grup municipal del PSC i la va defensar la regidora Mònica Ferrer. Aquesta moció, perquè l'Ajuntament de Girona dediqui un carrer, plaça o espai urbà de la ciutat a l'artista gironí Francesc Torres Monsó, convoqui i organitzi la commemoració del centenari del seu naixement, fomenti la difusió de la seva obra i la mantingui de manera adequada, també es va aprovar per unanimitat. La tercera i última moció, per a la reforma del Mercat del Lleó, la va presentar el grup de Guanyem Girona i la va defensar el portaveu del grup, Lluc Salellas. Aquesta moció, que es va aprovar, va comptar amb 7 vots a favor (Guanyem Girona i Cs) i 20 abstencions (JuntsxCat, PSC, ERC i el regidor no adscrit).

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies, feta la part de control, i després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcaldessa va cloure el Ple. 

Podeu veure el Ple sencer al següent vídeo.

Tornar
— 100 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 100 de 199 resultats.