Header: Notícies

Notícies i comunicats

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) - fitxa

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA

Horaris 2022

CITA PRÈVIA

Telèfon. Informació ciutadana:
972 419 010

Telèfon. Centraleta:
972 419 000

A/e:
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/oamr

Registre electrònic:
seu.girona.cat

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Resum del Ple municipal ordinari presencial de maig del 2022

El Ple va tenir lloc el dia 9 de maig del 2022.

Ahir va tenir lloc de forma presencial la sessió plenària ordinària corresponent al mes de maig del 2022. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Abans de res, l’alcaldessa va llegir una declaració institucional de tots els grups municipals del consistori per donar suport i protegir les dones i nenes a Afganistan a favor dels drets humans. Un cop aprovades les actes anteriors, l’alcaldessa va exposar els informes de Presidència amb dades d’ocupació a Girona. Acte seguit es van aprovar els decrets i acords a donar compte al ple i les ratificacions, i es va procedir a les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies.

En primer lloc, es van debatre al ple els quatre punts de la Comissió Informativa d’Alcaldia. El punt 4 (Modificació dels membres del Consell Rector del Patronat Call de Girona, nomenats per acord de Ple de data 14 desembre de 2020 i modificat parcialment per acord de Ple de data 14 de març de 2022 a petició del grup municipal Ciutadans) i el punt 5 (Modificació dels membres del Patronat de la Fundació Rafael Masó, nomenats per acord de Ple de data 14 desembre de 2020 i modificat parcialment per acord de Ple de data 14 de març de 2022 a petició del grup municipal Ciutadans), es van aprovar per 14 vots a favor (JuntsxCat, ERC i Cs), 12 abstencions (Guanyem Girona i PSC) i 1 en contra (regidor no adscrit).

El punt 6 (Modificació dels membres del Consell Rector de l'Organisme Autònom Local d'Educació Musical de Girona, nomenats per acord de Ple de data 14 desembre de 2020) es va aprovar per 14 vots a favor (JuntsxCat, ERC i Cs) i 13 abstencions (Guanyem Girona, PSC i regidor no adscrit). Finalment, el punt 7 (Aprovació inicial de les bases específiques per a l'atorgament d'ajuts econòmics a subjectes passius de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI): titulars de famílies monoparentals, persones propietàries d'habitatges que els posin a disposició de la Borsa de Mediació de l'Ajuntament de Girona o d'una entitat sense ànim de lucre, com a habitatge de lloguer social, i persones en risc d'exclusió social) es va aprovar per unanimitat.

Seguidament es van debatre els dos punts de la Comissió Informativa de Territori. El punt 8, per a l’aprovació per Ple Municipal de l'informe de seguiment quadriennal del PACES (Pla d'Acció pel Clima i l'Energia Sostenible) de Girona, aquest punt es aprovar per 13 vots a favor (JuntsxCat i ERC), 8 abstencions (PSC, Cs i regidor no adscrit) i 6 en contra (Guanyem Girona).

En el cas del punt 9 (Dotació pressupostària corresponent a la sol·licitud de subvenció per al projecte Restauració d'ecosistemes fluvials i reducció del risc d'inundació en entorns urbans a través de solucions basades en la natura), aquest punt es va aprovar per 26 vots a favor (JuntsxCat, ERC, Guanyem Girona, PSC, i regidor no adscrit) i 1 abstenció (Cs).

Per acabar, es van debatre els diversos punts de la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior. El punt 10 (Desestimar la petició de pròrroga per un termini de tres anys i nou mesos de la concessió del servei de bar terrassa al Parc del Migdia a favor de l'entitat Ecobar Girona S.L.) es va aprovar per 19 vots a favor (JuntsxCat, ERC i Guanyem Girona) i 8 abstencions (PSC, Cs i regidor no adscrit). El punt 11, per aprovar la denominació d'espais públics, es va aprovar per 26 vots a favor (JuntsxCat, ERC, Guanyem Girona, PSC, i regidor no adscrit) i 1 abstenció (Cs). Els punts 12, sobre la modificació de la RLT i VLT aprovada per acord de Ple en sessió de 14 de març de 2022, i punt 13 (Modificació de la plantilla de l'exercici 2022 aprovada per acord de Ple de data 25 d'octubre de 2021 i modificada per acord de Ple de data 14 de març de 2022) es van aprovar tots dos per 14 vots a favor (JuntsxCat, ERC i Cs) i 13 abstencions (Guanyem Girona, PSC, i regidor no adscrit). Finalment, el punt 14, per a l’aprovació suplement de crèdit a finançar amb romanent lliure de tresoreria exercici 2021, aquest punt es va deixar sobre la taula. 

Abans de passar a altres qüestions, es van debatre les cinc mocions que anaven al Ple. Les primeres dues, van ser mocions per part d’entitats ciutadanes. La primera, de l'Associació de Famílies de l'Escola Àgora per uns entorns escolars segurs, saludables i lliures de cotxes, la van defensar les membres de l'Associació de Famílies de l'Escola Àgora i de l’AMPA Montjuïc Susanna Turón i Queralt Vila, i es va aprovar per 26 vots a favor (JuntsxCat, ERC, Guanyem Girona, PSC, i regidor no adscrit) i 1 abstenció (Cs).

La segona, que en aquest cas va presentar d'Acaps Girona en suport al Dret d'autodeterminació del Poble Sahrauí i va defensar una de les seves membres, es va aprovar per 19 vots a favor (JuntsxCat, ERC i Guanyem Girona), 7 abstencions (PSC i regidor no adscrit) i 1 en contra (Cs).

A continuació es van debatre les tres mocions de grups municipals. La tercera moció la va presentar el grup de Ciutadans i que va defensar la portaveu del grup Miriam Pujola, per a la instal·lació de càmeres de vigilància i seguretat al barri Germans Sàbat, aquesta moció es va desestimar per 6 vots en contra (Guanyem Girona), 20 (JuntsxCat, ERC, PSC i el regidor no adscrit) i 1 a favor (Cs).

La quarta moció, presentada pel grup del PSC, la va defensar la regidora Bea Esporrín. La moció, per a la conservació i manteniment de l'arbrat viari de la ciutat de Girona, es va aprovar per 8 vots a favor (PSC, Cs i el regidor no adscrit) i 19 abstencions (JuntsxCat, ERC i Guanyem Girona). 

I la cinquena i última moció de grups municipals, sobre mesures per millorar la democràcia, fomentar la participació política i garantir el dret a vota a la ciutat de Girona, la va presentar el grup municipal de Guanyem Girona i la va defensar la regidora Cristina Andreu. Aquesta moció es va aprovar per 19 vots a favor (JuntsxCat, Guanyem Girona, PSC i ERC), 1 abstenció (el regidor no adscrit) i 1 en contra (Cs)

Per acabar, es va debatre una nova moció esmenada d’urgència, sobre l’espionatge envers persones de l’esfera independentista catalana, que van defensar els portaveus dels grups municipals de JuntsxCat, Guanyem Girona i ERC, Lluís Martí, Lluc Salellas i Quim Ayats, respectivament. Aquesta moció es va aprovar per 19 vots a favor (JuntsxCat, Guanyem Girona, i ERC) i 8 en contra (PSC, Cs i el regidor no adscrit).

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies, feta la part de control, i després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcaldessa va cloure el Ple.

Tornar
— 100 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 100 de 199 resultats.