Header: Notícies

Notícies i comunicats

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) - fitxa

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA

Horaris 2022

CITA PRÈVIA

Telèfon. Informació ciutadana:
972 419 010

Telèfon. Centraleta:
972 419 000

A/e:
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/oamr

Registre electrònic:
seu.girona.cat

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Resum del Ple municipal ordinari virtual de setembre del 2021

El Ple va tenir lloc el dia 13 de setembre del 2021

El dilluns 13 de setembre va tenir lloc de forma telemàtica a través de Zoom la sessió plenària ordinària i virtual corresponent al mes de setembre de 2021. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Primer de tot, es va lamentar l’absència d’un dels regidors de Guanyem. Un cop aprovades les actes anteriors, l’alcaldessa va exposar els informes de Presidència amb dades sobre la situació actual de la pandèmia de la COVID-19 a la regió sanitària de Girona. Acte seguit es van aprovar les resolucions judicials i administratives a donar compte al ple, i es va procedir a les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies.

En primer lloc, es van debatre al ple els dos punts de la Comissió Informativa de Territori. El punt 4, el Pla especial urbanístic per a la regulació d'usos i construccions a la finca de la Congregació Bon Pastor situada al disseminat de la Creu de Palau 11, es va aprovar per majoria absoluta amb 21 vots a favor (JxCat, PSC, ERC i Cs) i 5 abstencions (Guanyem). L’altre punt, el 5 sobre la modificació de l'Ordenança municipal de circulació de Girona, es va aprovar també per majoria absoluta amb 15 vots a favor (JxCat, ERC i Cs) i 11 abstencions (Guanyem i PSC).

A la Comissió Informativa de Drets de les Persones es van portar tres punts a votació. Per majoria absoluta es van aprovar les bases del programa de subvencions adreçades als centres educatius de la ciutat de Girona: 15 vots a favor (JxCat, ERC i Cs) i 11 vots en contra (Guanyem i PSC). 

El regidor de Guanyem, Pere Albertí, va defensar que per “coherència al que vam aprovar en aquest punt al ple de juny tornarem a votar en contra”. “Sabem que aquests ajuts són importants per a les famílies i els centres, tots els regidors tenim l’educació com un eix essencial en la governança de la ciutat i ens sap greu que aquest punt no sigui aprovat unànimement per tots els grups. Ara no és el moment de fer retrets, però si que li preguem al regidor Àdam Bertran que ens trobem tots plegats per buscar la manera de millorar els ajuts i que això es pugui aprovar de forma unànime”, va afegir.

Per la seva banda, el regidor del PSC, Quim Ruhí, va explicar que “quan es van aprovar les bases vam votar en contra, no cal repetir els arguments (desaparició de punts pels alumnes del sector Est o aprovació pel CEM) però com que no s’ha canviat res, no s’entendria que canviéssim el vot”. 

També per majoria absoluta amb 15 vots a favor (JxCat, ERC i Cs), 5 abstencions (Guanyem) i 6 en contra (PSC) es van aprovar les bases reguladores de les subvencions en matèria esportiva. El regidor socialista, Jordi Calvet, va justificar el seu vot en contra  “per no tenir-se en compte les nostres al·legacions”. “Creiem que l’esport femení hauria de tenir un programa concret i que els grups de l’oposició estiguéssim presents a la Comissió avaluadora de les bases”, va afirmar.

L’últim punt de la Comissió Informativa de Drets de les Persones va ser el 8: les bases específiques reguladores de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a associacions d'educació en el lleure i associacions juvenils. La proposta va ser aprovada per unanimitat. 

A la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior es van portar a votació diferents punts. La modificació de la plantilla de l'exercici 2020 va ser aprovada per majoria absoluta amb 21 vots a favor (JxCat, PSC, ERC i Cs) i 5 en contra (Guanyem). La regidora de Guanyem, Cristina Andreu, va afirmar que “cal que els sindicats estiguin a l’aguait de qualsevol modificació”. “En els darrers acords sobre la plantilla, el nostre grup s’havia abstingut en la majoria dels casos perquè aquesta no és la plantilla que nosaltres proposaríem. La proposta no la podem avalar perquè suposa seguir fregilitzant un sistema que per nosaltres és importantíssim, sobretot en temps de pandèmia. Ens referim a l’equip municipal de promoció de la salut, en el qual hi ha una part de les modificacions que es veuen afectades. Aquest equip s’ha anat fregiltizant amb la pèrdua de la figura de la metgessa i ara desapareix una figura d’auxiliar clínica que se’n va cap als centres cívics. I tot això mentre tenim un Centre Jove de Salut que està en profunda precarietat”, va afirmar.   

Els següents punts es van aprovar per unanimitat: la declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (reforma de l'habitatge situat al carrer Muntanya 41); la declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (modificació de la distribució de dues aules i aïllament acústic del conservatori situat a la plaça Hospital 6); la declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (reforma interior de l'habitatge situat al carrer Santa Clara 9, 3r 2a); i la declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (obertura de finestres en el pati interior de la finca situada al carrer Santa Clara 53). 

Els dos darrers punts de la Comissió Informativa d’Hisenda i Règim Interior es van aprovar per majoria absoluta. La modificació pressupostària del pressupost inversions 2021 es va aprovar amb 21 vots a favor (JxCat, PSC, ERC i Cs) i 5 en contra (Guanyem). 

El regidor de Guanyem, Lluc Salellas, va assegurar que “el govern s’ha negat a negociar amb Guanyem Girona”. “Vam presentar una sola condició que era tenir tota la informació sobre els 10 milions d’euros que havíem pactat per les inversions la primavera passada. Aquesta petició no ha estat resposta, i està clar que l’equip de govern volia negociar amb el PSC i Cs. En segon lloc, no podem compartir una proposta que tira enrere la construcció d’un carril bici com és el de l’avinguda de Pericot. També es sacrifica una partida pel manteniment i la construcció de lavabos públics a la ciutat. I el tercer motiu, sobre la comissaria de Santa Eugènia, que porta dos anys de retard. Tots els grups compartim la importància de les polítiques de seguretat, Guanyem Girona també. Però, nosaltres no compartim una despesa de més d’un milió d’euros per tirar endavant una comissaria que el que fa és centralitzar el model policial i no serveix per descentralitzar i treballar per la policia de proximitat i de barri. A més, aquest milió d’euros l’assumirà íntegrament l’Ajuntament de Girona, malgrat que Junts per Catalunya va anunciar que l’assumiria el govern de l’Estat”, va explicar.

L’altre punt, l’aprovació del Compte General exercici 2020, es va aprovar amb 14 vots a favor (JxCat, ERC i Cs), 6 abstencions (Guanyem i Cs) i 6 en contra (PSC). La regidora socialista, Bea Esporrín, va exposar que “el 2020 va ser un any de pandèmia que mereixia que l’equip de govern poses a disposició de la ciutadania tots els recursos possibles, començant per elaborar un pressupost adaptat a la pandèmia. Com que no compartim la gestió política que s’ha fet d’aquest pressupost, ni comprenem que cada any vagin acumulant partides sense executar, votarem en contra”.

Abans de passar a altres qüestions, es van debatre dues mocions que anaven al Ple i que estaven presentades pels grups municipals. Totes es van aprovar. La primera, per recuperar els Plans de Barris i millorar la qualitat de la vida urbana i la sostenibilitat a Girona, la va presentar el grup municipal del PSC i la va defensar en Quim Ruhí. Va rebre els vots a favor de Guanyem, el PSC i Cs; i les abstencions de JxCat i ERC.  

La segona, per millorar les polítiques de promoció i difusió de la llengua catalana, la va presentar Guanyem Girona i la va defensar en Lluc Salellas. Va rebre els vots a favor de JxCat, Guanyem i ERC; l’abstenció del PSC i el vot en contra de Cs. 

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies, feta la part de control, i després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcaldessa va cloure el Ple. 

Ordre del dia
Tornar
— 100 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 100 de 199 resultats.