Header: Notícies

Notícies i comunicats

Bàner: Cita prèvia

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) - fitxa

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA

Horaris 2021

CITA PRÈVIA

Telèfon. Informació ciutadana:
972 419 010

Telèfon. Centraleta:
972 419 000

A/e:
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/oamr

Registre electrònic:
seu.girona.cat

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Àrea de què depèn:
Alcaldia

Persona responsable:
Sra. Sílvia Planas Dalmau

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 502 - 972 419 433

A/e:
comunicacio@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/comunicacio

Publicador de continguts

Resum del Ple municipal ordinari virtual d’abril del 2021

El Ple va tenir lloc el dia 12 d’abril del 2021.

Ahir va tenir lloc de forma telemàtica a través de Zoom la sessió plenària ordinària i virtual corresponent al mes d’abril del 2021. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovades les actes anteriors, l’alcaldessa va exposar els informes de Presidència amb dades sobre el mercat laboral a la ciutat, i dades sobre la situació actual de la pandèmia de la COVID-19 a la regió sanitària de Girona. Tot seguit es van aprovar els decrets i acords a donar compte al ple i les ratificacions, i es va procedir a les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies.

En primer lloc, es van debatre al ple els diversos punts de la Comissió Informativa de Drets de les Persones. Els primers tres punts, el punt 4 (aprovació inicial de les Bases reguladores dels ajuts a la creació artística Girona Kreas), el punt 5 (aprovació inicial de les Bases reguladores de les subvencions Amplia Cultura) i el punt 6 (l’aprovació inicial de les Bases reguladores del programa d'acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de la Girona Film Office) es van aprovar per 15 vots a favor (JuntsxCat, ERC i Cs) i 12 abstencions (Guanyem Girona i PSC). Mentre que el punt 7 (aprovació de les Bases especifiques per a subvencionar un projecte de foment de les indústries culturals i creatives, en l'àmbit del barri de Sant Narcís) es va aprovar per 21 vots a favor (JuntsxCat, Guanyem Girona, ERC i Cs) i 6 abstencions (PSC). 

Seguidament es van debatre els punts corresponents a la Comissió Informativa de d’Hisenda i Règim Interior. El punt 8, sobre l’aprovació de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l'estudi, anàlisi i expedició de documents, aquest punt es va aprovar per 15 vots a favor (JuntsxCat, ERC i Cs) i 12 abstencions (Guanyem Girona i PSC). També es va aprovar el punt 9, sobre la declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal -reforma d'edifici per a canvi d'ús a hotel, situat al carrer Bonaventura Carreras Peralta 4-, en aquest cas per 21 vots a favor (JuntsxCat, Guanyem Girona, ERC i Cs) i 6 abstencions (PSC). Els punts 10 (declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal -Reforma de façanes i cobertes de l'edifici situat al carrer Francesc Ciurana 22-), 11 (declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal -Rehabilitació i impermeabilització de la coberta del cos E de la biblioteca situada a la plaça Josep Ferrater i Mora 1-) i 12 (adjudicació del LOT 7: Edificis adscrits a l'Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat -reservat a Centre Especial de Treball- i el LOT 8: Lavabos Públics -reservat a Centre Especial de Treball-, del contracte dels serveis de neteja d'edificis i dependències municipals) es van aprovar per unanimitat. Per acabar els punts d’aquesta comissió, es va votar el punt 13 (adjudicació del LOT 1: Centres Públics d'Ensenyament, el LOT 2: equipaments i instal·lacions esportives, el LOT 3: Equipaments de serveis socials, el LOT 4: Edifici consistorial, centres culturals i altres edificis, i el LOT 5: Edificis Mixtes, del contracte dels serveis de neteja d'edificis i dependències municipals), que es va aprovar per 21 vots a favor (JuntsxCat, Guanyem Girona, ERC i Cs) i 6 abstencions (PSC).

Finalment, en el marc de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica es van debatre els darrers sis punts de les propostes de l’ordre del dia. En aquest cas, els punts 14 (aprovació de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts a la contractació Girona Actua, en règim de concurrència competitiva) i 15 (l’aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per fomentar la implantació d'activitats econòmiques a la ciutat de Girona: ajuts Aixequem Persianes) es van aprovar per 15 vots a favor (JuntsxCat, ERC i Cs) i 12 abstencions (Guanyem Girona i PSC). Els dos punts següents, el punt 16 (abstencions l’aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per finançar iniciatives d'associacions per la promoció de les tecnologies digitals i la visibilització del sector tecnològic a Girona) i el punt 17 (aprovació de les Bases Reguladores per a la concessió del Premi d'emprenedoria de l'FP a la ciutat de Girona) es van aprovar tots dos per 21 vots a favor (JuntsxCat, Guanyem Girona, ERC i Cs) i 6 abstencions (PSC). Per acabar, els dos darrers punts, el punt 18 (aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per finançar activitats realitzades per les Associacions de Comerciants de Girona) i 19 (abstencions l’aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per finançar activitats realitzades per les Associacions d'Hostaleria i Restauració de Girona), van obtenir els mateixos vots que els primers dos punts d’aquesta comissió, és a dir, es van aprovar per 15 vots a favor (JuntsxCat, ERC i Cs) i 12 abstencions (Guanyem Girona i PSC).

Abans de passar a altres qüestions, es van debatre les dues mocions que anaven al Ple, totes elles per part dels grups municipals, i totes dues aprovades per unanimitat. La primera (de suport del món local al teixit esportiu de la ciutat de Girona), la va presentar el grup municipal del PSC i la va defensar el regidor del grup Jordi Calvet; mentre que la segona (per fomentar un ús racional de l'entorn natural del nostre municipi), la va presentar el grup municipal de Guanyem Girona i la va defensar el regidor del grup Pere Albertí.

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies, feta la part de control, i després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcaldessa va cloure el Ple.

Ordre del dia
Registre de mocions
Informe socioeconòmic de març 2021
Tornar
— 100 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 100 de 199 resultats.