Header: Notícies

Notícies i comunicats

Bàner: Cita prèvia

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) - fitxa

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA

Horaris 2021

CITA PRÈVIA

Telèfon. Informació ciutadana:
972 419 010

Telèfon. Centraleta:
972 419 000

A/e:
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/oamr

Registre electrònic:
seu.girona.cat

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Àrea de què depèn:
Alcaldia

Persona responsable:
Sra. Sílvia Planas Dalmau

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 502 - 972 419 433

A/e:
comunicacio@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/comunicacio

Publicador de continguts

Resum del Ple municipal ordinari virtual de gener del 2021

El Ple va tenir lloc el dia 18 de gener del 2021.

Ahir va tenir lloc de forma telemàtica a través de Zoom la sessió plenària ordinària i virtual corresponent al mes de gener del 2021. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovades les actes anteriors, l’alcaldessa va exposar els informes de Presidència amb dades sobre el mercat laboral a la ciutat, i dades sobre la situació actual de la pandèmia de la COVID-19 a la regió sanitària de Girona. Acte seguit es van aprovar els decrets i acords a donar compte al ple i les ratificacions, i es va procedir a les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies.

En primer lloc, dins de la Comissió Informativa de Drets de les Persones, es va debatre el punt 4, sobre la declaració de festivals estratègics per a la ciutat de Girona
(2021-2024), que es va aprovar per 19 vots a favor (JuntsxCat, ERC i PSC), i 8 abstencions (Guanyem Girona i Cs).

Després es van debatre la resta de punts, del 5 al 17, dins de la Comissió Informativa d’Hisenda i Règim Interior. Per començar es van aprovar per unanimitat els punts 5, sobre la declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (reforma interior de l'habitatge situat al carrer Barca 10, 3r 1a), i 6, sobre l’aprovació de la denominació d'espais públics. En el cas del punt 7 (autoritzar el Sr. Adam Bertran i Martínez, regidor amb dedicació exclusiva, la compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat pública), aquest es va aprovar per 18 vots a favor (JuntsxCat, ERC –amb l’abstenció del regidor Bertran- i PSC) i 8 abstencions (Guanyem Girona i Cs); mentre que el punt 8 (subscripció Conveni únic de col·laboració entre l'Agència Tributària de Catalunya i l'Ajuntament de Girona en matèria tributària) es va aprovar per 25 vots a favor (JuntsxCat, Guanyem Girona, PSC i ERC)  i 2 en contra (Cs).

El portaveu del grup municipal de Cs, Daniel Pamplona, va explicar el vot negatiu del seu grup per “seguint la coherència amb el posicionament previ d’aquest grup respecte el tema”.

Quant als punts del 9 al 17, aquests feien referència a l’aprovació inicial de la modificació de crèdit per a l'execució de les inversions que es preveuen executar a l'exercici 2021. 

Tots els punts, dins d’aquest bloc, es van desestimar per 14 vots en contra (Guanyem Girona, PSC i Cs)  i 13 a favor (JuntsxCat i ERC). Concretament, el punt 9 (aprovació inicial modificació de crèdit per a l'execució de les inversions que es preveuen executar a l'exercici 2021, el punt 10 (vehicles i maquinària), el punt 11 (serveis socials), el punt 12 (millora d'espais públics), el punt 13 (via pública i mobilitat), el punt 14 (serveis educatius i esportius) el punt 15 (equipaments culturals), el punt 16 (sostenibilitat i serveis urbans), i el punt 17 (equipament policia i societat de la informació).

Els grups de l’oposició van argumentar els seus vots en contra per diversos motius, entre els quals van destacar els següents: la presentació de les inversions en bloc, fet que dificulta l’aprovació d’alguns punts d’interès; la falta de propostes que repercuteixin directament a les afectacions per la COVID-19; l’opinió que el govern serà incapaç d’executar 13 milions d’euros durant el 2021; la manca de treball conjunt entre govern i oposició; la demanda que el govern elabori un pressupost; o la no-execució de projectes ja aprovats amb anterioritat.

Per acabar es van debatre les quatre mocions que anaven al Ple. La primera era una moció ciutadana, que va presentar l'entitat Comissions Obreres de Comarques Gironines (CCOO) per promoure la correcta ventilació dels centres educatius i dels recursos necessaris per la seva implementació. La moció la van defensar conjuntament els delegats de l’entitat CCOO de Comarques Gironines Esther Satorras i Sergio Ordóñez, i es va aprovar per unanimitat.

La resta de mocions eren presentades pels grups municipals. Tant la segona (per la millora de la representació als Consells d'Administració de les empreses municipals), que va presentar el grup municipal del PSC i va defensar la regidora Bea Esporrín; com la tercera moció (sobre les propostes de polítiques municipals per a la gent gran en temps de pandèmia), que va presentar el grup el grup de Guanyem Girona i va defensar la regidora Dolors Serra, es van aprovar per unanimitat.

Per acabar, es va debatre la quarta i última moció, presentada per Cs, “per tal que el ple faci seva la definició d'antisemitisme de l'Ihra i s'adhereixi al contingut de la Resolució 2017/2692, de l'1 de juny de 2017, del Parlament Europeu”. Aquesta moció la va defensar el portaveu del grup, Daniel Pamplona, i es va desestimar per 25 vots en contra (JuntsxCat, Guanyem Girona, PSC i ERC) i 2 a favor (Cs).

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies i, després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcaldessa va cloure el Ple. 

Ordre del dia
Tornar
— 100 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 100 de 198 resultats.