Header: Notícies

Notícies i comunicats

Bàner: Cita prèvia

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) - fitxa

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA

Horaris 2020

CITA PRÈVIA

Telèfon. Informació ciutadana:
972 419 010

Telèfon. Centraleta:
972 419 000

A/e:
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/oamr

Registre electrònic:
seu.girona.cat

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Àrea de què depèn:
Alcaldia

Persona responsable:
Sra. Sílvia Planas Dalmau

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 502 - 972 419 433

A/e:
comunicacio@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/comunicacio

Publicador de continguts

Convocatòria de subvencions per a la dinamització dels barris 2020

Els pressupostos participats dels barris actualment estan en procés de revisió i durant l'any 2020 no es durà a terme aquest instrument participatiu

En conseqüència, les entitats no tindran l'opció de disposar de la línia de subvencions que depenia d’aquest procés per a desenvolupar els seus projectes de dinamització dels barris i d'altres activitats de tipus social, cultural o esportiu en benefici dels veïns i veïnes. Però aquestes activitats s'emmarquen en l'interès general i tenen com a objectiu principal la dinamització dels barris de Girona i, per tant, es poden desvincular dels pressupostos participats perquè tenen una raó de ser pròpia. 

Per aquest motiu i amb l’objectiu de donar viabilitat als projectes, actuacions i activitats de les entitats de barri, enguany s’ha obert una línia de subvencions en règim de concurrència competitiva destinada a projectes de dinamització dels barris de Girona amb finalitats d'interès general que es desenvolupin a iniciativa de les associacions de veïns i d'altres entitats privades. 

El passat divendres dia 4 de setembre es va aprovar per Junta de Govern Local la convocatòria per a la concessió d’aquestes subvencions destinades a la dinamització dels barris de Girona 2020.

El termini de presentació de sol·licituds al registre general d’entrada de l’Ajuntament de Girona (a través de la Seu Electrònica) serà de 15 dies hàbils a comptar des de la publicació d’un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).

Les entitats sol·licitants hauran d’adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:

  • Descripció del projecte per al qual l’entitat sol·licita la subvenció, que ha d’incloure també el pressupost detallat.
  • En cas de no autoritzar a l’Ajuntament de Girona a consultar i obtenir els certificats emesos per l’Agència Tributària i la Seguretat Social d’estar al corrent de les obligacions fiscals, les entitats hauran de presentar aquests documents.

 

Tornar
— 100 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 100 de 199 resultats.