Header: Neteja i residus

Neteja i residus

Ruta de navegació

Recollida de suggeriments pel nou plec tècnic de neteja viària | Neteja i Residus

Recollida de suggeriments pel nou plec tècnic de neteja viària, recollida de residus i servei de deixalleria

La neteja viària, recollida de residus i gestió de les deixalleries són serveis urbans competència dels municipis, els quals per les seves dimensions i afectació als ciutadans i al medi ambient, fa que siguin de gran importància.

Al municipi de Girona aquests serveis es presten per part de l’empresa mixta Serveis Municipals de Neteja de Girona, SA. (empresa coneguda amb el nom de Girona+Neta).

Actualment, i donada la finalització de l’actual contracte amb Girona+Neta, s’està en fase de redacció i valoració dels serveis del nou plec de prescripcions tècniques per a la contractació de la prestació dels serveis de neteja viària, recollida de residus i deixalleries de Girona per als pròxims anys.

Processos de recollida de suggeriments

Per tal que els ciutadans i les associacions de veïns pugueu prendre part en el procés d’elaboració del nou plec, realitzant aportacions o comentaris, es realitzaran els següents processos de recollida de suggeriments:

  1. Participació en grau embrutiment i zonificació dels barris de la ciutat: estudi previ per definir el grau d’embrutiment i zonificació assignada a cada barri, així com la freqüència dels serveis de neteja viària bàsica.
  2. Participació en recollida de residus: models de recollida de residus domiciliaris i comercials assignats a cadascun dels barris.
  3. Participació en el control de la qualitat de la neteja: documents per al control de la qualitat de la neteja de la via pública posteriorment al pas dels serveis.

3r Procés participatiu control qualitat neteja | Neteja i Residus

3a Recollida de suggeriments - Control de la qualitat de la neteja

Fins al 26 d'abril de 2021

La redacció del nou plec de prescripcions tècniques ha d’incloure un apartat referent al control i seguiment de la qualitat dels serveis.

El control d’un servei de neteja, consistent en l’avaluació de la prestació del servei i la qualitat de la neteja, és un element de gran importància per tal d’obtenir dades i informació que permetin realitzar accions de millora.

Documents per al control de la qualitat de la neteja viària | Neteja i Residus

Documents per a la valoració dels criteris del control de la qualitat de la neteja viària 

Per tal que la ciutadania i les Associacions de Veïns pugueu valorar els criteris que es proposen utilitzar per a valorar la qualitat de l’estat de la neteja de la via pública, posteriorment al pas dels serveis, s’aporta un model de fitxa per al control de la qualitat i un document explicatiu d’aquesta. 

Consulteu els documents adjunts següents per tal d’opinar sobre les diferents variables i rangs proposats:

 

3r Procés participatiu control qualitat neteja (Text peu) | Neteja i Residus

Per exemple, tingueu en compte que d'acord amb la “Fitxa per al control de la qualitat de la neteja” aportada,  la presència de 6 burilles en un espai avaluat de 50m2 es considera acceptable. 

Hi esteu d’acord? Voleu proposar altres variables o proposar modificacions dels rangs?  En cas de voler realitzar una proposta respecte a les variables i rangs proposats, utilitzeu el següent formulari.