Header: Neteja i residus

Neteja i residus

Ruta de navegació

Equip humà | Neteja i Residus

Equip humà

A Girona+Neta hi treballen 150 persones en total dels quals 89 s'encarreguen del servei de neteja viària, 43 del servei de recollida de residus i 18 de fer serveis diversos.

El personal de Girona+Neta que s'encarrega del servei de neteja viària està format per 15 conductors, 64 peons i 10 peons especialitzats.

El personal de Girona+Neta que s'encarrega del servei de recollida de residus està format per 19 conductors, 15 peons i 9 peons especialitzats. S'encarreguen de recollir els residus de la fracció de rebuig, la fracció orgànica, envasos i paper i cartró.

El personal de Girona+Neta que s'encarrega de fer serveis diversos com atendre la deixalleria, manteniment de vehicles, neteja d'instal·lacions, administració i control de serveis són 18. En concret hi ha 6 comandaments, 1 administratiu, 4 mecànics, 2 conductors, 2 operaris de la deixalleria, 2 operaris rentadors i 1 operari per a la neteja instal·lacions.