Header: Neteja i residus

Neteja i residus

Ruta de navegació

Maquinària neteja viària | Neteja i Residus

Maquinària

Vehicles que s'utilitzen per a la realització de serveis de neteja viària a la ciutat de Girona.

Vehicle cisterna d'aigualeig de mitja i alta pressió

 • Nombre de vehicles: 1
 • Nombre de treballadors: 2 conductors, un d'ells en servei d'aigualeig mecànic i 2 peons en servei d'aigualeig mixt.
 • Cost per unitat: 149.555,00 €
 • Característiques tècniques: Xassís IVECO. Carrosseria ALBATROS. Volum d'aigua en circuit de baldeig de 16.000 litres. Bomba principal de 18 bar i bomba secundària de 40 bar de pressió.
 • Servei prestat: Servei d'aigualeig mecànic de vials o servei d'aigualeig mixt de carrers.

Escombradora d'aspiració estàndard model RAVO 540

 • Nombre de vehicles: 3
 • Nombre de treballadors: 1 conductor i 2 peons
 • Cost per unitat: 160.281,00 €
 • Característiques tècniques: Escombradora autopropulsada SVAT insonoritzada. Model RAVO-540. Volum de càrrega útil 5,28 m3. Volum d'aigua en circuit d'humidificació 535 litres. Cabal d'aspiració per turbina de 14.000 m3/h . Vehicle apte per al consum de biodièsel.
 • Servei prestat: Servei d'escombrada de carrers mitjançant l'aspiració dels residus.

Escombradora d'aspiració de 6,5 m³ de capacitat Johnston A600

 • Nombre de vehicles: 2
 • Nombre de treballadors: 1 conductor
 • Cost per unitat: 129.438,00 €
 • Característiques tècniques: Escombradora d'aspiració de 6,5 m3 de capacitat Johnston A600, muntada sobre camió amb configuració 4x2 IVECO ML 150 E 22.
 • Servei prestat: Servei mecànic d'escombrada de vials mitjançant l'aspiració dels residus.

Escombradora d'aspiració model RAVO 540-CD amb mànega d'aspiració superior

 • Nombre de vehicles: 2
 • Nombre de treballadors: 1 conductor i 2 peons
 • Cost per unitat: 160.281,00 €
 • Característiques tècniques: Escombradora autopropulsada SVAT insonoritzada. Model RAVO-540 CD. Volum de càrrega útil 5,28 m3. Volum d'aigua en circuit d'humidificació 535 litres. Cabal d'aspiració per turbina de 14.000 m3/h i mànega d'aspiració superior. Vehicle apte per al consum de biodièsel.
 • Servei prestat: Servei d'escombrada i neteja de carrers mitjançant l'aspiració dels residus i l'ajuda d'aigua a pressió.

Escombradora d'aspiració model RAVO 540-DUAL

 • Nombre de vehicles: 1
 • Nombre de treballadors: 1 conductor i 2 peons
 • Cost per unitat: 175.172,00 €
 • Característiques tècniques: Escombradora autopropulsada SVAT insonoritzada. Model RAVO-540 DUAL. Volum d'aigua en circuit d'aigualeig de 1.550 litres. Pressió de les llances 40 bars. Cabal d'aspiració per turbina de 14.000 m3/h. Vehicle apte per al consum de biodièsel.
 • Servei prestat: Servei d'escombrada de carrers mitjançant l'aspiració dels residus.

Escombradora de voreres

 • Nombre de vehicles: 1
 • Nombre de treballadors: 1 conductor
 • Cost per unitat: 97.873,00 €
 • Característiques tècniques: Escombradora autopropulsada articulada model BUCHER City Cat 2020. Volum de càrrega útil 2 m3. Cabal d'aspiració per turbina de 8.000 m3/h. Servodirecció articulada del xassís. Vehicle apte per al consum de biodièsel.
 • Servei prestat: Servei mecànic d'escombrada de voreres mitjançant l'aspiració dels residus.

Vehicle d'aigualeig

 • Nombre de vehicles: 1
 • Nombre de treballadors: 1 peó especialitzat
 • Cost per unitat: 113.585,00 €
 • Característiques tècniques: Xassís Volkswagen. Carrosseria AUSA. Volum d'aigua en circuit d'aigualeig de 1.800 litres. Bomba d'alta pressió de 210 bar. Preparada per adaptar-hi una cúpula de fregat. Vehicle apte per al consum de biodièsel.
 • Servei prestat: Servei d'aigualeig mecànic de carrers.

Vehicle hidronetejador d'aigua calenta

 • Nombre de vehicles: 1
 • Nombre de treballadors: 1 peó especialitzat
 • Cost per unitat: 38.914,00 €
 • Característiques tècniques: Xassís Citroen Jumper. Carrosseria SLEY. Volum d'aigua del dipòsit de 450 litres. Bomba d'alta pressió a 150 bar i aigua calenta (max. 140ºC). Vehicle apte per al consum de biodièsel.
 • Servei prestat: Servei de neteja de punts bruts mitjançant aigua calenta a pressió.

Vehicle auxiliar de neteja amb caixa tancada basculant

 • Nombre de vehicles: 6
 • Nombre de treballadors: 1 peó especialitzat
 • Cost per unitat: 30.250,00 €
 • Característiques tècniques: Vehicle PIAGGIO elèctric, 0% d'emissions de CO2. Caixa tancada basculant de volum 3 m3. Bateries de l'equip de plom àcid, estanques, sense manteniment i control a través de centraleta electrònica.
 • Servei prestat: Servei d'escombrada manual amb vehicle auxiliar.

Vehicle auxiliar de neteja amb caixa oberta

 • Nombre de vehicles: 2
 • Nombre de treballadors: 1 peó especialitzat
 • Cost per unitat: 26.350,00 €
 • Característiques tècniques: Vehicle PIAGGIO elèctric, 0% d'emissions de CO2. Caixa oberta basculant de volum 3 m3. Bateries de l'equip de plom àcid, estanques, sense manteniment i control a través de centraleta electrònica.
 • Servei prestat: Servei d'escombrada manual amb vehicle auxiliar.

Vehicle auxiliar de neteja amb caixa oberta i buidat en alçada

 • Nombre de vehicles: 2
 • Nombre de treballadors: 1 peó especialitzat
 • Cost per unitat: 28.000,00 €
 • Característiques tècniques: Vehicle PIAGGIO elèctric, 0% d'emissions de CO2. Caixa oberta basculant en alçada de volum 2 m3. Bateries de l'equip de plom àcid, estanques, sense manteniment i control a través de centraleta electrònica.
 • Servei prestat: Servei d'escombrada manual amb vehicle auxiliar.

Camió multifuncional 4x4 per al servei de brigada d'acció immediata i preparat per a acoblar-hi una pala llevaneu

 • Nombre de vehicles: 1
 • Nombre de treballadors: 1 conductor operari i 1 peó
 • Cost per unitat: 156.580,00 €
 • Característiques tècniques: Xassís marca IVECO amb traccció 4x4. Carrosseria Hermanos Viel i ALBATROS. Equips: aigua a pressió, bomba de succió, generador de llum, motoserra i grua. Vehicle preparat per a usar pala llevaneu. Vehicle apte per al consum de biodièsel.
 • Servei prestat: Servei de brigada d'acció immediata atenent accidents de trànsit, serveis urgents i la neteja de les ubicacions de contenidors soterrats.

Camió amb ganxo i grua per a la manipulació dels contenidors de la deixalleria i preparat per a acoblar-hi una pala llevaneu i un espargidor automàtic de sal

 • Nombre de vehicles: 1
 • Nombre de treballadors: 1 conductor
 • Cost per unitat: 135.424,00 €
 • Característiques tècniques: Xassís marca IVECO, carrosseria Hermanos Viel. Vehicle preparat per a usar l'espargidor de sal i la pala llevaneu. Vehicle apte per al consum biodièsel.
 • Servei prestat: Servei de moviment de les caixes de la deixalleria i transport al gestor autoritzat. Servei d'escampada de sal als vials en cas de gelades o nevades.

Vehicle d'inspecció elèctric

 • Nombre de vehicles: 6
 • Nombre de treballadors: 1 comandament
 • Cost per unitat: 28.000,00 €
 • Característiques tècniques: Vehicle RENAULT KANGOO elèctric amb 0% emissions de CO2.
 • Servei prestat: Vehicle per a la inspecció diària del servei realitzat per l'empresa.