Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Enquesta Programa triennal de la bicicleta | Mobilitat i Via Pública

Enquesta del "Programa triennal de la bicicleta"

Vols ajudar-nos a donar a la BICICLETA el protagonisme que es mereix?

L'Ajuntament de Girona va aprovar al plenari d'abril, l'adhesió a l'Estratègia Catalana de la Bicicleta que s'estructura en tres pilars:

  1. Promocionar la bicicleta com a mitjà de transport i com a mobilitat quotidiana.
  2. Promocionar econòmicament el territori a través del cicloturisme, de l’esport i el lleure.
  3. Proposar objectius i accions a tramitar adreçats a la governança, promoció i finançament.

L'adhesió a l'Estratègia Catalana de la Bicicleta comporta l'obligació de redactar, per part de l'ajuntament, el Programa Triennal de la Bicicleta; que ha d'indentifciar quines actuacions són necessàries a la ciutat perquè la bicicleta sigui protagonista en cadascún dels seus àmbits. 

Aquesta enquesta es realitza de forma anònima sobre una plataforma de l'Ajuntament de Girona que no registra ni conserva cap dada personal.

Participeu en l'enquesta fins al 20 de desembre