Header: Defensor de la Ciutadania

Defensor de
la Ciutadania

Xarxes: Defensor

Ruta de navegació

Memòries | Defensor de la ciutadania

Memòries

Anualment, abans del dia 31 de març, el Defensor de la Ciutadania ha de presentar al Ple de la Corporació un informe de les seves actuacions durant l’any complet anterior.