Header: Jornades Lluís Maria de Puig Olivé

Jornades Lluís Maria de Puig Olivé

Ruta de navegació

Beca Girona Premi d'Europa 2021

Beca Girona Premi d'Europa 2021

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L’objectiu d’aquesta beca és promoure la participació dels joves de la ciutat en els valors, els compromisos i els reptes que sustenten la distinció del Premi d’Europa atorgada per l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa a la ciutat de Girona, incentivant el desenvolupament de projectes i iniciatives d’interès social, educatiu i solidari que reforcin els lligams i el sentiment de pertinença europea.

El termini per a la presentació de la sol·licitud i documentació serà el dia 31 de maig de 2021

Bases i convocatòria

Objecte

L’objectiu d’aquesta beca és promoure la participació dels joves de la ciutat en els valors, els compromisos i els reptes que sustenten la distinció del Premi d’Europa atorgada per l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa a la ciutat de Girona, incentivant el desenvolupament de projectes i iniciatives d’interès social, educatiu i solidari que reforcin els lligams i el sentiment de pertinença europea amb la voluntat de:

  1. Fomentar el coneixement de la realitat europea entre la joventut gironina.
  2. Fomentar la formació dels joves en l’enfortiment de la democràcia local com a base per afrontar els reptes de futur en l’assoliment dels ideals d’igualtat, tolerància, respecte i pau, així com promoure el pensament crític.
  3. Promoure el compromís dels joves gironins amb Europa.
  4. Incentivar la producció de materials educatius orientats al coneixement d’Europa.
  5. Treballar els valors de les llibertats democràtiques, defensa dels drets humans i cultura de la pau.
  6. Motivar el treball en equip.

Els projectes presentats poden fer referència a qualsevol país d’Europa membre del Consell d’Europa i a totes les institucions europees.

Destinataris

Els destinataris d’aquesta beca són els centres educatius de la ciutat de Girona que imparteixen l’Educació Secundària Obligatòria (ESO). 

Compromisos dels beneficiaris de la beca

Els beneficiaris de la Beca Girona Premi d’Europa es comprometen a realitzar el projecte durant el curs 2021-2022 i a finalitzar-lo com a màxim el 30 d’abril de 2022.

Aquest projecte ha d’incloure el viatge a Estrasburg per conèixer el Consell d’Europa i els seus diferents òrgans així com les altres institucions europees a Estrasburg, o en el cas que una situació extraordinària de caràcter sanitari i/o d’emergència pública impedeixi la realització del viatge a Estrasburg, es podrà modificar aquest punt, bé canviant la destinació del viatge, sempre que la nova destinació atengui als objectius de la beca, o bé substituint aquesta part del projecte per una acció educativa vinculada a l’objectiu de la beca, a determinar prèviament pels beneficiaris i l’Ajuntament de Girona d’acord amb el punt 6 de les bases reguladores.

Bases en català
Bases en castellà
Bases al BOP núm. 237 del 10-12-2020
Bases aprovades definitivament BOP núm. 14 del 22-01-2021
Convocatòria 2021 en català
Convocatòria 2021 en castellà
Convocatòria al BOP núm. 39 del 26-02-2021