Header: Incidències

Incidències

Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Àrea de què depèn:
Alcaldia

Persona responsable:
Sra. Sílvia Planas Dalmau

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 502 - 972 419 433

A/e:
comunicacio@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/comunicacio

Publicador de continguts

Tall de circulació del carrer del Migdia per obres de millora de la xarxa de sanejament [del 17 d'agost al 3 de desembre]

Afectacions circulatòries amb motiu de les obres de millora de la xarxa de sanejament del carrer del Migdia, entre el carrer de la Creu i Emili Grahit

El dilluns 17 d’agost s’iniciaran els treballs de millora del sanejament del carrer del Migdia, en el tram comprès entre els carrers de la Creu i Emili Grahit, i es preveu que finalitzin el 3 de desembre.

Els treballs consisteixen en la canalització de dues canonades de sanejament (xarxa separativa) i una d’aigua potable, que seran connectades a les escomeses existents. També es pavimentarà la vorera del costat oest, fent que el trànsit de vianants principal sigui per la vorera del costat est durant les obres. La parada de bus quedarà anul·lada durant les obres.

Els treballs es realitzaran en diverses fases:

  • Fase 1: del dilluns 17 d’agost (8h) al divendres 28 d’agost (20h) Pròrroga fins al 4 de setembre.
  • Fase 2: del dilluns 31 d’agost (8h) al divendres 18 de setembre (20h) Nou inici el 5 de setembre
  • Fase 3: del dilluns 21 de setembre (8h) al divendres 27 de novembre (20h)
  • Última fase: del dilluns 30 de novembre (8h) al dijous 3 desembre (20h)

Les dates són subjectes a modificació segons el desenvolupament de les obres. Els cartells informatius de l’obra tindran les dates actualitzades en cas de modificació. Aquesta informació serà consultable a la pàgina web de l’Ajuntament (www.girona.cat/incidencies).

Per a qualsevol urgència podeu contactar amb la Policia Municipal. En cas de dubte o suggeriment us podeu dirigir al Departament d’Urbanisme Obres i Projectes de l’Ajuntament de Girona.

Esperem que sapigueu disculpar les molèsties que aquesta actuació ocasioni.

A continuació s’explica cada una de les fases:

FASE 1: Es tallarà la circulació de vehicles del carrer Migdia en el tram comprès entre el carrer Maluquer Salvador i el carrer de la Creu. Els vehicles que hagin d’accedir als guals (tant d’entrada com de sortida) d’aquest tram ho hauran de fer des de Maluquer Salvador. No hi haurà treballs a les voreres.

FASE 2: Es tallarà la circulació de vehicles del carrer Migdia en el tram comprès entre els carrers de la Creu i Emili Grahit. Els vehicles que hagin d’accedir als guals (tant d’entrada com de sortida) d’aquest tram ho hauran de fer des d’Emili Grahit. En horari laboral (de 8 a 20 hores) hi podrà haver restriccions puntuals d’accés als guals segons les circumstàncies de seguretat de l’obra. No hi haurà treballs a les voreres.

FASE 3: Desviament de vehicles idèntic a la fase 2. A partir de novembre, els vehicles que hagin d’accedir als guals tindran restriccions d’accés alguns dies per motius de seguretat. Les restriccions s’informaran amb una setmana d’antelació mitjançant notes informatives als guals afectats. Hi haurà treballs a les voreres.

ÚLTIMA FASE: Es tallarà la circulació de vehicles per a realitzar els treballs d’asfaltat del carrer. El tall es realitzarà per fases similars a les anteriors.

Nota informativa

Esperem que sapigueu disculpar les molèsties que aquesta actuació pugui ocasionar. Per a qualsevol dubte o suggeriment us podeu dirigir al servei de Mobilitat de l’Ajuntament (972 419 002) o bé a la Bústia d’Avisos del web municipal.

Us recordem que podeu seguir les incidències a través del canal de RSS. Pel Twitter de l’Ajuntament amb l’etiqueta #incidències i pel web www.girona.cat/incidencies i ara també a través del Telegram de l’Ajuntament de Girona.

Tornar