Header: Incidències

Incidències

Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Àrea de què depèn:
Alcaldia

Persona responsable:
Sra. Sílvia Planas Dalmau

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 502 - 972 419 433

A/e:
comunicacio@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/comunicacio

Publicador de continguts

El consistori obre la possibilitat als establiments de restauració d'ampliar les terrasses a la via pública en aquells casos en què sigui possible

Acció inclosa en el paquet de mesures urgents post COVID-19

Dimarts 05/05/2020 - 18.10 h
Novetats en les mesures de l’Ajuntament de Girona per evitar la propagació del COVID-19

De manera excepcional i mentre no sigui possible ocupar la totalitat de l'aforament de l'activitat tant a l'interior com a l'exterior de l'establiment, l'Ajuntament valorarà la possibilitat d'ampliar l'espai d'ocupació de les terrasses d'aquells interessats que ho sol·licitin mitjançant l'aportació d'una proposta gràfica consistent en un plànol grafiat de l'espai que es pretén ocupar, a condició que es compleixin tant les mesures de seguretat, higiene i prevenció establertes a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 com la normativa municipal vigent d'aplicació, amb especial atenció a la preservació de l'espai necessari per als vianants i sense perjudici de les indicacions i instruccions que puguin dictar el Govern de l'Estat i la Generalitat de Catalunya.

Per ampliar la terrassa d’un establiment cal sol·licitar-ho a través del tràmit genèric de la seu electrònica indicant que el negoci ja disposa d’una llicència de terrassa o que ja l’havia sol·licitat, i adjuntar la proposta gràfica consistent en un plànol grafiat de l’espai que es pretén ocupar.

Paquet de mesures urgents post COVID-19
Tornar