Header: Incidències

Incidències

Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Àrea de què depèn:
Alcaldia

Persona responsable:
Sra. Sílvia Planas Dalmau

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 502 - 972 419 433

A/e:
comunicacio@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/comunicacio

Publicador de continguts

Grip aviària, consells i mesures de prevenció

Consells sobre la cria d’aus per a autoconsum a Catalunya i mesures de bioseguretat per prevenir la grip aviària

Arran de la confirmació d’un focus d’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) H5N1 en aus salvatges al municipi de Soses (Lleida), el passat 4 de gener, la Generalitat de Catalunya insta a totes les explotacions avícoles i corrals d’aviram del territori de Catalunya a l’aplicació de  mesures de bioseguretat i destaca l'obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia.

Mesures específiques de protecció en relació amb la influença aviària:

  • Prohibició ús d'aus dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclams de caça.
  • Prohibició cria d’ànecs i oques conjuntament amb altres espècies d'aus de corral.
  • Prohibició de la producció i manteniment d'aus de corral a l'aire lliure (es pot autoritzar si disposa de sistema per evitar entrada d'aus silvestres prèvia sol·licitud).
  • Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on hi puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus de la IA) 
  • Els dipòsits d'aigua situats a l'exterior necessaris per motius de benestar animal quedaran suficientment protegits contra les aus aquàtiques silvestres. 
  • Prohibida la presència d'aus de corral o altres tipus d'aus captives en centres de concentració d'animals (definits a l'article 3.7 de la Llei 8/2003).

Signes per a la detecció d’un possible focus d’Influença Aviària en explotacions avícoles:

  • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%. 
  • Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
  • Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada. 
  • Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d'influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).

A més a més, recordem que és obligatori que tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum1, comuniquin aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del DACC.

_____________________
1Es consideren explotacions avícoles d'autoconsum aquelles instal·lacions on es crien aus amb destinació exclusiva al consum familiar amb una capacitat inferior a 50 i 70 pollastres/any segons el pes dels animals, i en cas d’avicultura de posta, a una capacitat de 32 gallines ponedores.

Tríptic informatiu amb consells sobre la cria d’aus per a autoconsum a Catalunya
Grip aviària. Canal salut
Més informació
Tornar