Header: El Güell Espai Jove

El Güell Espai Jove

Xarxes: Joventut

Xarxes: El Güell Espai Jove

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Un total de 14 joves de la ciutat s’ha incorporat al mercat laboral després de cursar el Pla de Transició al Treball 2020-21

Es tracta d’un programa formatiu organitzat per l’Ajuntament de Girona amb la col·laboració del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, que s’adreça al jovent que no ha assolit el graduat d’ESO.

Fotografia del curs del Pla de Transició al Treball 2020-2021

Un total de 14 joves de la ciutat que volia o podia treballar s’ha incorporat al mercat laboral després de cursar el Pla de Transició al Treball 2020-2021, una modalitat del Programa de Formació i Inserció que l’Ajuntament de Girona organitza des del curs 1993-94 amb la col·laboració del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, per als nois i noies que no assoleixen el graduat d’ESO.

Els principals objectius del programa són dos: d’una banda, proporcionar a l’alumnat les competències i la formació bàsica i professional necessàries per incorporar-se al món laboral i, de l’altra, aconseguir la seva reincorporació al sistema educatiu a través de l’accés directe als cicles formatius de grau mig.

Aquest any, han participat al Pla 48 joves, dels quals un 81% ha finalitzat el curs i, d’aquests, un 85% l’ha aprovat. Malgrat la crisi provocada per la pandèmia, la majoria de nois i noies participants han realitzat pràctiques en empreses i, fins i tot, un 30% del jovent ha trobat feina un cop acabada la formació en centres de treball.

Cal destacar els resultats de l’especialitat d’auxiliar de construcció, que ha finalitzat la seva primera edició amb una inserció laboral del 53,8%. És a dir, que dels 13 joves que han finalitzat el curs, 7 han aconseguit un lloc de treball en el sector.

“Els bons resultats d’aquest pla formatiu demostra que formar joves en especialitats amb alta demanda per part dels sectors professionals garanteix qualificar professionalment aquestes persones, millorar les possibilitats que tenen d’incorporar-se al mercat laboral i, a la vegada, proporcionar treballadors i treballadores especialitzats a les empreses”, ha destacat la regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, Glòria Plana Yanes.

A banda, un 88% de l’alumnat que ha acabat el programa s’ha reincorporat al sistema educatiu, majoritàriament a cicles formatius de grau mig, però també al Centre de Formació d’Adults per obtenir el Graduat en Educació Secundària Obligatòria, o bé a diferents formacions ocupacionals.

En aquest sentit, s’han assolit els objectius pretesos en el programa, afavorint que aquest jovent tingui una continuïtat en el seu itinerari formatiu i professional. “La valoració del curs per part de l’alumnat que l’ha finalitzat ha estat molt positiva i satisfactòria. La majoria ha destacat que els ha servit per adquirir nous aprenentatges, experiència professional i per millorar la confiança i la seguretat en ells i elles mateixos”, ha afegit la regidora Glòria Plana Yanes.

La durada del Pla de Transició al Treball és d’un curs escolar, de setembre a juny, i inclou la realització de mòduls de formació general i de formació professional d’un total de 1.000 hores. A Girona, el curs escolar 2020-21, s’han impartit 3 especialitats, la d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic; la d’auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració, i la d’auxiliar de construcció.

De cara al proper curs 2021-22 s’incrementaran les propostes formatives del Pla, que compta amb 176 persones preinscrites, amb la incorporació d’una nova especialitat d’auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques.

Més informació
Tornar