Header: El Güell Espai Jove

El Güell Espai Jove

Xarxes: Joventut

Xarxes: El Güell Espai Jove

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Ajuntament de Girona vol establir la gratuïtat de la Girocleta per al jovent de 16 anys i del servei d’autobús per a l’acompanyament escolar 

Les dues mesures s’inclouen a la proposta d'ordenança tarifària del transport públic que es durà a aprovació inicial en el Ple ordinari del mes de juliol, aquest proper dilluns.

L’Ajuntament de Girona preveu incloure dos nous supòsits de gratuïtat en el transport públic de la ciutat en la proposta d'ordenança tarifària del transport públic que es durà a aprovació inicial en el Ple ordinari del mes de juliol, aquest proper dilluns. Concretament, el consistori vol establir la gratuïtat de la Girocleta per al jovent de 16 anys i del servei d’autobús per a l’acompanyament escolar d’infants en situació de vulnerabilitat. Les dues mesures s’afegirien a les tarifes del transport públic de bus i bicicleta municipals vigents a dia d’avui i entrarien en vigor aquest mateix any. 

En el cas de la targeta d’acompanyament escolar, aquesta permetria fer quatre viatges al dia en autobús, durant el curs escolar, al tutor o tutora que acompanyés l’infant a l’escola. Seria vàlid en cas de menors d’entre 3 i 12 anys, escolaritzats i empadronats a Girona, amb domicili lluny del centre educatiu, i que per les circumstàncies socioeconòmiques o culturals de la família es trobin en una situació de vulnerabilitat i de desigualtat d’oportunitats per a la seva escolarització.

Quant a la gratuïtat de la Girocleta, se’n beneficiarien al llarg d’un any els nois i noies de 16 anys empadronats a Girona, durant els primers 30 minuts d’ús del servei.

“Des del govern volem aprofitar l’oportunitat que suposa aquesta l’ordenança per introduir accions que incentivin el canvi d'hàbits en la població jove i que no suposin un cost afegit ni una major tensió per a Transports Municipals del Gironès (TMG). L’aprovació inicial d’aquesta proposta és només un tràmit regulador de la situació de TMG, però malgrat la difícil situació econòmica que viu el transport públic, representa una ocasió per fomentar la mobilitat sostenible i per donar eines a dos col·lectius que ho poden necessitar”, ha explicat la regidora de Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament de Girona, Marta Sureda.

En relació amb la mesura la targeta d’acompanyament escolar gratuïta, el regidor d'Educació, Infància i Esports, Àdam Bertran, ha explicat que “és important destacar que totes les accions que s’implementen en l’àmbit educatiu tenen una continuïtat, i que la lluita contra la segregació a la ciutat de Girona compta amb una eina més per afavorir l’equitat i la igualtat d’oportunitats entre tots els infants”. Bertran ha ressaltat també que el fet que “aquest servei per a les famílies amb infants amb necessitats educatives que s’hagin de desplaçar de la proximitat del seu domicili els permetrà fer-ho d’una manera bonificada i controlada per l’Oficina Municipal d’Escolarització”. “Considerem que és un pas necessari per no generar zones de perjudici per ningú, o fomentar les desigualtats entre els diferents grups, i totes aquestes accions van en la línia de donar igualtat d’oportunitats a tots els col·lectius”, ha afegit el regidor Àdam Bertran.

A banda d’aquestes novetats, l'ordenança tarifària del transport públic de la ciutat recolliria, com fins ara, tarifes gratuïtes d’autobús per a infants menors de 12 anys i per a persones grans; a banda d’altres tarifes reduïdes, com aquelles destinades als estudiants o al jovent, o les que premien l’ús habitual del transport públic.

De moment, l'ordenança s'aprovaria inicialment per ple i es traslladaria a la Comissió de Preus de Catalunya, que tindria tres mesos per pronunciar-se.

L'ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari derivada de la prestació del servei del transport col·lectiu urbà i servei de transport públic amb bicicleta de la ciutat s’aplica a les línies 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11 i 12 de l’autobús urbà i al de transport públic amb bicicleta Girocleta.

Web de la Girocleta
Tornar