Header: Girona emprèn

Girona emprèn

Menú de la Publicitat de les subvencions | Girona Emprèn

Publicitat de les subvencions rebudes

 

Publicitat de les subvencions | Girona Emprèn

Exercici 2017

El servei Girona Emprèn es finança amb fons propis de l'Ajuntament de Girona i amb subvencions. Actualment, el servei Girona Emprèn disposa de les següents subvencions:

 • Programa integral de suport a les persones emprenedores emmarcat en el programa Catalunya Emprèn (PISPE 2017). Les accions que duu a terme el servei Girona Emprèn estan realitzades amb el suport del Departament d'Empresa i Coneixement i el cofinançament, en un 50%, pel Programa Operatiu 2014-2020 núm. CCI2014ES05SFOP007 del Fons Social Europeu, en el marc de l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació.
  logotips
 • Una subvenció per a la contractació d’una tècnica de suport a la generació d’activitat en el marc del Programa Treball als Barris del Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançada pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social-Servei Públic d’Ocupació Estatal.”
  logotips

Exercici 2016

El servei Girona Emprèn es finança amb fons propis de l'Ajuntament de Girona i amb subvencions. Actualment, el servei Girona Emprèn disposa de les següents subvencions:

 • Programa integral de suport a l’emprenedoria 2016 (PIFE). Xarxa Emprèn: per a la creació d’empreses. Les accions que duu a terme el servei Girona Emprèn estan realitzades amb el suport del Departament d’Empresa i Coneixement i el cofinançament, en un 50%, pel Programa Operatiu 2014-2020 del Fons Social Europeu, en el marc de l’objectiu d’inversió en creixement i ocupació.
  logotips
 • Una subvenció per a la contractació d’un tècnic d’emprenedoria en el marc del programa Garantia Juvenil Singulars del Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançada pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil.
  logotips
 • Una subvenció per a la contractació d’una AODL d’Emprenedoria i Promoció Empresarial en el marc dels Programa de suport al desenvolupament local del Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançada pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social-Servei Públic d’Ocupació Estatal.
  logotips
 • Una subvenció per a la contractació d’una tècnica de suport a la generació d’activitat en el marc del Programa Treball als Barris del Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançada pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social-Servei Públic d’Ocupació Estatal.”
  logotips

   

Exercici 2015

El servei Girona Emprèn es finança amb fons propis de l'Ajuntament de Girona i amb subvencions. Actualment, el servei Girona Emprèn disposa de les següents subvencions:

 • Subvenció atorgada en data 24 de juliol de 2015 per la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, emmarcat al Programa Catalunya Emprèn regulada per l’Ordre EMO/374/2014, de 3 de desembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa integral de foment de l’emprenedoria, modificada per l'Ordre EMO/75/2015 de 7 d'abril.
 • Un AODL d'Emprenedoria i Promoció Empresarial (Exp. G-029/14-03). L'AODL és un projecte subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programes de suport al desenvolupament local i cofinançat pel Fons Social Europeu d’acord a l’establert a l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local i s’obre la convocatòria per a l’any 2014.
 • Un tècnic d’emprenedoria dins el “Programa E. Programes de desenvolupament local” subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte Treball als barris i cofinançat pel Fons Social Europeu (expedient GTP-072/14) d’acord a l’establert a l’Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris i s’obre la convocatòria per a l’any 2014.

Exercici 2014

El servei Girona Emprèn es finança amb fons propis de l'Ajuntament de Girona i amb subvencions. Actualment, el servei Girona Emprèn disposa de les següents subvencions:

 • Subvenció atorgada en data 17 de desembre de 2013 per la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom de la Generalitat de Catalunya, del programa integral foment de l'emprenedoria emmarcat al Programa Catalunya Emprèn i regulat per l'Ordre EMO/276/2013, de 30 d'octubre i cofinançat en un 50% pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu de Competitivitat Regional i Ocupació de Catalunya, per al període 2007-2013.
 • Un AODL d'Emprenedoria i Promoció Empresarial (Exp. G-029/14-03). L'AODL és un projecte subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc del Programes de suport al desenvolupament local i cofinançat pel Fons Social Europeu d'acord a l'establert a l'Ordre EMO/258/2014, de 5 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local i s'obre la convocatòria per a l'any 2014.