Header: Girona emprèn

Girona emprèn

Ruta de navegació

Què oferim | Girona Emprèn

Què oferim

A Girona Emprèn podeu trobar:

 • Atenció individualitzada
  Escoltem les teves inquietuds emprenedores i dissenyem un itinerari d’informació, orientació, assessorament i formació per tal que puguis estudiar la viabilitat del teu projecte.
 • Informació i orientació
  Informem sobre el conjunt de serveis, ajuts i recursos que teniu al vostre abast, i així mateix orientem en tot el procés de creació de l’empresa.
 • Assessorament
  Acompanyem individualment i personalment en tot el procés de desenvolupament de la idea de negoci fins a la creació de l’empresa, donem suport en l’elaboració del Pla d’Empresa i assessorament en els
  aspectes clau. Un cop creada l’empresa, en fem el seguiment durant l’etapa de consolidació.
 • Formació
  Programem accions formatives per millorar les competències emprenedores i la capacitació per a la gestió empresarial, i generem una xarxa de networking entre les persones emprenedores.
 • Consolidació
  Fem radiografies d’empresa i donem suport al creixement i assessorament per millorar la competitivitat de l’empresa.
 • Suport a la sol·licitud de finançament
  Orientem i facilitem mediació en l’accés al finançament (ICO, ICF, entre d’altres). Aquest acompanyament també inclou poder accedir als recursos per al finançament de la posada en funcionament com són:
  • Capitalització de l’atur
   Suport en la tramitació per al pagament anticipat de la prestació d’atur per a la posada en funcionament del negoci.
  • Accés a microcrèdits
   Acompanyament en l’elaboració del pla d’empresa i financer, així com la mediació en el procés de sol·licitud de microcrèdits.
  • Aixequem persianes
   Programa d’ajuts a fons perdut per a la implantació d’activitats econòmiques en locals situats en els barris de Sant Narcís, Santa Eugènia i Can Gibert del Pla que faci com a mínim 3 mesos que estan tancats.
 • Suport a l’economia social i cooperativa
  Duem a terme accions de sensibilització per donar a conèixer l’economia social i cooperativa. Oferim informació, orientació i assessorament integral per a l’arrencada, consolidació i creixement de projectes cooperatius i de l’economia social. Suport per a la transformació a empresa cooperativa. En col·laboració amb diferents agents territorials i sectorials i amb el seu suport.
 • Punt d’atenció Reempresa 
  Actuem com a intermediaris entre l’empresari/ària que vol cedir la seva empresa en funcionament i l’emprenedor/a interessat a adquirir un negoci ja arrencat. 
  Més informació a Reempresa.
 • Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE)
  Gestionem el tràmit administratiu de constitució d’empreses. 
  Més informació al Punt d’atenció a l’emprenedor
 • Punt TIC
  Us donem suport en l’ús d’eines TIC al negoci. Organitzem càpsules formatives i oferim tutories individualitzades per a la incorporació de les tecnologies en el negoci i la capacitació personal en tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Laboratori Social d’Innovació
  Des del taller del Laboratori Social d’Innovació afavorim la innovació oberta i la generació de projectes col·laboratius per a trobar noves solucions a reptes socials i econòmics.