Header: Girona emprèn

Girona Emprèn

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Riscos i supervivència de les empreses familiars

N’hem parlat al Girona Emprèn amb Ricard Agustín fundador de Family Business Solutions

El servei municipal Girona Emprèn ha iniciat del nou el cicle de xerrades A Girona Emprèn parlem de... tractant les característiques dels negocis familiars. 

L’expert Ricard Agustín, fundador de Family Busniess Solutions ha compartit amb les persones assistents els principals elements a tenir en compte quan empresa i família formen part d’un mateix nucli. Aquests acostumen a ser, per una banda, problemes en la gestió empresarial (model de negoci obsolet, manca de professionalització, no tenir definit un pla estratègic...), i, per altra banda, problemes en la relació família-empresa (manca d’unitat familiar i compromís, dificultats intergeneracionals, manca o ús inadequat d’òrgans de govern, família directa, política i extensa...). També s’ha dedicat temps a parlar dels riscos en l’administració del patrimoni familiar i la successió empresarial. 

La sessió, celebrada el dimecres 19 de febrer, va acabar amb idees claus per garantir la supervivència de l’empresa familiar: com en qualsevol altra empresa, adaptar-se al mercat, si cal, reinventar-se; canviar models de negoci centenaris; conservar el caràcter emprenedor, i si manca a la família, incorporar-lo de l’exterior; prevenir problemes futurs amb eines com el pacte de socis, protocols familiars o testaments; i per últim, no menys important, però sí més difícil, crear un clima a l’empresa que pugui incorporar els valors i peculiaritats de totes les generacions implicades en l’assoliment dels objectius.  

La propera sessió ‘A Girona Emprèn parlem de...’ tindrà lloc el dimecres 25 de març, a càrrec de Cristina Bubé i Casas, instructora de ‘mindfulness’, que explicarà com millorar el benestar personal i professional. 

Tornar