Header: Girona emprèn

Girona emprèn

Ruta de navegació

Proxy Portlet

Inscripcions al taller "Vols fer servir programari lliure a la teva entitat?"

Taller del Laboratori Social d'Innovació
4 de març de 2020, de 17.30 a 20 h

El taller consistirà en la instal·lació d'un sistema operatiu lliure GNU / Linux i un programa d'ofimàtica gratuït que es farà de forma acompanyada en tot moment. Aquesta activitat promou la reutilització d'uns recursos per allargar-ne la vida útil i reduir l'impacte al medi natural.

Taller gratuït. Places limitades a 10 entitats i 2 persones per entitat.
Cal que l'entitat estigui registrada al Registre d'entitats de l'Ajuntament de Girona.

El taller està impartit per la cooperativa Colectic en el marc del projecte FLOSS (Free - Lliure Open Source Software) que promou solucions tecnològiques lliures i de codi obert desenvolupades de forma comunitària com un alternativa al domini de les cinc grans companyies mundials (Google, amazon, Facebook, apple i Microsoft) i afavorir la transformació social. Els camps marcats amb són obligatoris:

Dades d'inscripció
Avís legal

La inscripció suposa el consentiment per a tractar les vostres dades personals per a la realització d'aquesta activitat. No s'utilitzaran per a finalitats diferents ni es cediran a tercers sense el vostre consentiment excepte que una norma legal ho autoritzi. L'Ajuntament de Girona, com a Responsable del Tractament, només els conservarà el temps indispensable per a la correcta gestió. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, oposició i, si és el cas, portabilitat mitjançant l'adreça de correu electrònic del servei que gestiona aquesta inscripció gironaempren@ajgirona.cat o presentant una sol·licitud al Registre General (plaça del Vi, 1, 17004-Girona) o Seu electrònica de l'Ajuntament de Girona (https://seu.girona.cat). Més informació sobre el tractament de dades personals a www.girona.cat/dadespersonals.