Header: Girona emprèn

Girona emprèn

Ruta de navegació

Butlletí electrònic | Girona Emprèn

Butlletí electrònic

Periodicitat quinzenal

Butlletí per estar al dia i conèixer totes les formacions i activitats del servei Girona Emprèn a més d'informacions d'interès per a les empreses i les persones que volen tirar endavant el seu projecte empresarial.