Header: Esports

Esports

Ruta de navegació

Subvencions per participar en curses solidàries. Trailwalker Girona i Oncotrail 2020

Subvencions per participar en curses solidàries. Trailwalker Girona i Oncotrail 2020

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L’objectiu és promoure, potenciar i diversificar la pràctica esportiva en la ciutat i de participar en curses solidàries com la Trailwalker Girona o l’Oncotrail.

La Trailwalker s'ha anul·lat per part de l’entitat organitzadora amb motiu de la COVID-19. Havia de tenir lloc el 16 i 17 de maig de 2020.

El termini de justificació és fins al 15 de novembre de 2020

Resolució

Les resolucions de les convocatòries es realitzaran en un termini màxim de 3 mesos a partir de la finalització del termini de la presentació de sol·licituds.

En cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta de resolució, la comissió qualificadora podrà demanar informació addiciona.

La concessió de la subvenció es notificarà als interessats mitjançant correu ordinari o notificació electrònica i també es publicarà en el Web de l’Ajuntament de Girona, Servei d’Esports.

Acceptació de les subvencions

Una vegada comunicada la concessió de la subvenció, si en el mínim de 15 dies no es manifesta el contrari aquesta s’entendrà acceptada, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació. En cas que la convocatòria o acord de resolució de la subvenció prevegi efectuar pagaments anticipats caldrà l’acceptació expressa per part de cada interessat.