Header: Esports

Esports

Ruta de navegació

Subvencions en matèria esportiva (programa D). Per a la participació d'esportistes i equips amateurs de clubs i entitats esportives de Girona en competicions d'àmbit internacional

Subvencions en matèria esportiva (programa D). Per a la participació d'esportistes i equips amateurs de clubs i entitats esportives de Girona en competicions d'àmbit internacional

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció en matèria esportiva que correspon al programa D de les bases reguladores. Aquesta convocatòria té per objecte fixar els criteris per a la concessió de subvencions als clubs, entitats esportives, registrades al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Girona i centres de formació professional de la ciutat de Girona que participin en competicions esportives internacionals d’alt nivell (campionat d’Europa o del món), sense ànim de lucre i en condicions d’amateur, durant el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019.

Termini de justificació: 31 de desembre del 2019

Justificació

Acceptació de la subvenció

Una vegada comunicada la concessió de la subvenció, si en el termini d’un mes no es manifesta el contrari aquesta s’entendrà acceptada, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.

Justificació

La finalització del termini de justificació de les actuacions subvencionades serà el 31 de desembre del 2019. (En cas que l’activitat/desplaçament es faci el desembre del 2019, hi haurà temps de justificar fins el 30 de gener del 2020).

Tràmit de justificació