Header: Esports

Esports

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Últimes novetats relacionades amb les Piscines Municipals del Servei d’Esports de l’Ajuntament de Girona

A continuació us informem de les últimes novetats relacionades amb les Piscines Municipals del Servei d’Esports de l’Ajuntament de Girona:

  • Properament es procedirà a realitzar el cobrament de les quotes corresponents als abonaments del 2021. El primer pagament serà del 60% o bé del 100% en funció de la tipologia d'abonament (consultar document adjuntat) i s'aplicarà el descompte de la part proporcional de les setmanes que van estar tancades les piscines pel mes de novembre de 2020.
    Aquest descompte queda aplicat en la seva totalitat en el cobrament del 60% o bé del 100%. Us adjuntem un quadre amb les quotes corresponents de l'any 2021.
  • Us informem que en el cas que s'hagin de tornar a realitzar més devolucions degut al tancament de les piscines, aquestes es realitzaran en la propera domiciliació bancària (juny en el cas del pagament fraccionat o gener 2022 en el cas del pagament únic) o bé a la finalització de l'any en el cas de causar baixa.
  • Us recordem que encara segueix vigent el sistema de reserves mitjançant cità prèvia i que serà obligatori anul·lar la cita prèvia per a qualsevol de les Piscines Municipals de l'Ajuntament de Girona en cas de no poder assistir-hi.
    L'anul·lació és pot fer per telèfon, per correu o bé presencialment en cas de ser a la instal·lació i voler anul·lar per un altre dia que ja es tingui reserva feta.

En cas de no assistir a una reserva:

  • A la primera no-assistència es rebrà un avís verbal o per escrit.
  • A la segona no assistència es suspendrà la condició de persona abonada a les piscines municipals 7 dies consecutius a partir de l’endemà de la infracció.
  • A la tercera no assistència o posteriors es suspendrà la condició de persona abonada a les piscines municipals entre 15 dies i 6 mesos a partir de l’endemà de la infracció.

Us adjuntem taula amb la relació de quotes i descomptes:

 

IMPORTS QUOTA ABONATS 2021 - RENOVACIONS QUOTES 2021 (MENYS 23 DIES NOVEMBRE 2020)

PAGAMENT ÚNIC

QUOTA NORMAL

DESCOMPTE

TOTAL AMB DESCOMPTE

QUOTA TOTAL AMB DEVOLUCIÓ

JUVENIL

41,25 €

2,60 €

38,65 €

38,65 €

ADULT DISCAPACITAT

51,90 €

3,27 €

48,63 €

48,63 €

PENSIONISTA

51,90 €

3,27 €

48,63 €

48,63 €

FAMILIAR PENSIONISTA

78,25 €

4,93 €

73,32 €

73,32 €

PAGAMENT FRACCIONAT

QUOTA NORMAL

DESCOMPTE

TOTAL AMB DESCOMPTE

60% NORMAL

60% DESCOMPTE

QUOTA TOTAL AMB DEVOLUCIÓ

ADULT

112,40 €

7,08 €

105,32 €

67,44 €

60,36 €

105,32 €

FAMILIAR

192,40 €

12,12 €

180,28 €

115,44 €

103,32 €

180,28 €

FAMILIA NOMBROSA

173,15 €

10,91 €

162,24 €

103,89 €

92,98 €

162,24 €

FAMILIAR DISCAPACITAT

173,15 €

10,91 €

162,24 €

103,89 €

92,98 €

162,24 €

FAMIIAR MONOPARENTAL

173,15 €

10,91 €

162,24 €

103,89 €

92,98 €

162,24 €

FAMILIA MONOPARENTAL 1 FILL

138,25 €

8,71 €

129,54 €

82,95 €

74,24 €

129,54 €

IMPORTS QUOTA ABONATS 2021 - PASSIS PALAU (MENYS 23 DIES NOVEMBRE 2020)

TIPOLOGIA ABONAMENTS

QUOTA NORMAL

DESCOMPTE

QUOTA FINAL

JUVENIL (fins 18 anys)

26,60 €

1,68 €

24,92 €

ADULT

75,30 €

4,74 €

70,56 €

ADULT (amb un mínim 33% discapacitat)

33,55 €

2,11 €

31,44 €

PENSIONISTA (a partir de 65 anys)

33,55 €

2,11 €

31,44 €

FAMILIAR PENSIONISTA

50,50 €

3,18 €

47,32 €

FAMILIAR

121,80 €

7,68 €

114,12 €

FAMILIAR (discapacitat (33%), monoparental o nombrosa)

109,65 €

6,91 €

102,74 €

FAMILIAR (monoparental 1 sol fill/a)

91,65 €

5,78 €

85,87 €

Tornar