Header: Esports

Esports

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Comunicat de la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física en relació a l'inici i desenvolupament de la temporada esportiva 2020/2021

Mesures per a la contenció de la COVID19 dirigides a les entitats i clubs esportius.

D'acord amb les últimes mesures per a la contenció de la COVID19, que complementa el Pla d'Acció pel Desconfinament Esportiu Catalunya, i especialment l'annex 1 que fa referència a la Fase de Represa de l'Activitat Esportiva de Catalunya.

Per a les entitats i clubs esportius que utilitzen les instal·lacions esportives municipals

 Cal seguir estrictament aquestes recomanacions i especialment pel que fa a:

  • Priorització en els entrenaments, de dinàmiques individuals que evitin al màxim, en la mesura del possible, el contacte físic entre esportistes i permetin el manteniment de la distància de seguretat.
  • Limitar al màxim la utilització de vestidors i dutxes, prioritzant, especialment per als casos de proximitat, que s'accedeixi a la instal·lació ja canviat/da des de casa i es realitzi també al domicili la dutxa i canvi de roba posteriors a la pràctica de l'activitat esportiva.
  • Que es limiti al màxim la presència d'espectadors, exceptuant l'acompanyament d'esportistes menors d'edat, els quals podran accedir-hi amb un adult.
  • Evitar la programació de partits amistosos, especialment en aquesta fase d'establiment de grups estables. (Pròximament donarem noves instruccions).

També caldrà que a més de les instruccions de la Secretaria General de l'Esport i les instruccions que us puguem anar fent arribar des del mateix Servei Municipal d'Esports, de seguir els diferents protocols que ja s'han publicat o que es publicaran pròximament de les respectives federacions catalanes.

Comunicat
Tornar