Header: Entitats de Girona

Entitats de Girona

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Subvencions per a les entitats que tenien adjudicada parada de venda de menjars i begudes a la Copa durant les Fires de Sant Narcís 2020

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la subvenció a les entitats cíviques, culturals i esportives que tenien adjudicada parada al passeig de La Copa amb motiu de les Fires de Sant Narcís del 2020.

El termini per a la presentació de sol·licituds és fins al 15 de juliol.

Bases i convocatòria

Objectiu

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la subvenció a les entitats cíviques, culturals i esportives que tenien adjudicada parada al Passeig de La Copa amb motiu de les Fires de Sant Narcís del 2020.

Aquestes subvencions es destinen al suport a les activitats culturals, socials i esportives pròpies de cada entitat. Aquestes activitats s’han de portar a terme a la ciutat de Girona i han de ser obertes al conjunt de la ciutadania.

Poden ser objecte de subvenció tant activitats noves i puntuals com activitats amb continuïtat. En tot cas, cada entitat sol·licitant només podrà presentar un projecte per convocatòria.

En el marc d’aquests ajuts s’estableixen les modalitats següents:

  1. Activitats culturals: Activitats de difusió, promoció i/o exhibició amb un programa cultural de l’àmbit artístic acord amb els fins fundacionals de l’entitat sol·licitant.
  2. Activitats esportives: Activitats de promoció, formació i/o competició esportiva de l’àmbit propi dels fins fundacionals de l’entitat sol·licitant.
  3. Activitats socials: Activitats de promoció i difusió d’acord amb els fins fundacionals de l’entitat sol·licitant.

Entitats beneficiàries

Totes les entitats que tenien adjudicada parada al Passeig de La Copa durant les Fires de Sant Narcís del 2020 que es van haver de suspendre degut a les mesures adoptades per prevenir l’expansió de la pandèmia de la COVID-19.

Bases en català
Bases en castellà
Convocatòria en català
Bases aprovades al BOP núm. 120 23/06/2021
Extracte de la convocatòria al BOP núm. 111 del 10/06/2022

Tornar