Header: Entitats de Girona

Entitats de Girona

Participació i associacionisme

Participació i associacionisme

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 4a planta
17004 - GIRONA

A/e:
participacio@ajgirona.cat

Telèfon:
972 010 275
972 419 007 - Permisos d'activitats a la via pública de les associacions i entitats

Web:
www.girona.cat/participacio
www.girona.cat/entitats
www.girona.cat/consultabarris

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Ajuntament de Girona i l’Associació La Sorellona potenciaran la biodiversitat a les basses de la ciutat

Una de les accions principals que es portaran a terme és crear refugis per a espècies en perill d’extinció, com el peix espinós

Fotografies d’alliberaments realitzats per l’associació

L’Ajuntament de Girona ha signat un conveni de col·laboració amb l’Associació La Sorellona amb l’objectiu de potenciar la diversitat i conservar espècies aquàtiques autòctones amenaçades a partir d’estratègies innovadores que s’aplicaran a diversos punts d’aigua de la ciutat, principalment basses i fonts ornamentals.

dels eixos principals de l’acord és la creació de refugis per a espècies en perill d’extinció, com el peix espinós (Gasterosteus aculeatus). Aquesta setmana s’ha començat a treballar per traslladar exemplars d’aquesta espècie des dels rius fins a les basses del municipi per tal d’afavorir-ne la reproducció. Amb aquest sistema es volen formar nuclis de població ex situ –fora dels seus hàbitats naturals- ubicats en masses d’aigua aïllades dels cursos fluvials. Un cop s’hagin reproduït i hi hagi excedents d’individus, es tornaran als rius per reforçar les poblacions en regressió als trams fluvials on viuen ara mateix i, a més, es reintroduiran en altres indrets amb presència històrica d’aquests peixos.

Per tal de potenciar i millorar l’estat ecològic de les masses d’aigua que hi ha a la ciutat, l’Ajuntament de Girona portarà a terme les tasques de manteniment dels diferents espais amb l’objectiu de conservar i protegir les espècies aquàtiques que hi habitin. En aquest sentit, es treballarà per millorar la impermeabilitat de les basses amb la finalitat d’afavorir la reproducció d’espècies amenaçades com el tritó verd (Triturus marmoratus), el tritó palmat (Lissotriton helveticus) i la salamandra (Salamandra salamandra), entre altres espècies d’amfibis i invertebrats aquàtics.

Els punts d’aigua inclosos dins del conveni, tots de titularitat municipal, són els següents: la bassa de la plaça de l’Assumpció, les basses rodona i allargada de les hortes de Santa Eugènia, la bassa del Cementiri Nou, els rentadors de les hortes de Santa Eugènia, les basses de Fontajau, els safareigs del passeig de Galligants, la bassa dels jardins de la Jueva, la bassa dels jardins del doctor Figueras, la font ornamental dels jardins de la Devesa, la mina del bosc de Palau i les basses naturals del bosc de Palau.

Tornar