Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Proxy Portlet

Sistema d'Inscripcions a les activitats formatives del Servei Municipal d'Ocupació

Dades personals

Nivell d'estudis

Inscrit a l'Oficina de Treball de la Generalitat?

Inscripcions

Seleccioneu el programa ocupacional, curs, taller o sessió informativa a la qual us voleu inscriure. Podeu consultar més informació a l'agenda del web del SMO.

Activitat

Avís legal

Per a difusió d'activitats de l'Ajuntament de Girona.

Fotografies de les activitats on aparegui per a fer difusió de les activitats.

La inscripció suposa el consentiment per a tractar les vostres dades personals per a la realització d'aquesta activitat. No s'utilitzaran per a finalitats diferents ni es cediran a tercers sense el vostre consentiment excepte que una norma legal ho autoritzi.L'Ajuntament de Girona, com a Responsable del Tractament, només els conservarà el temps indispensable per a la correcta gestió. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, oposició i, si és el cas, portabilitat mitjançant l'adreça de correu electrònic del servei que gestiona aquesta inscripció smo@ajgirona.cat o amb una sol·licitud presentada al Registre General (plaça del Vi, 1, 17004-Girona) o Seu electrònica de l'Ajuntament de Girona. Més informació a www.girona.cat/dadespersonals.