Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

ACTIC | Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

ACTIC

Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Què és ACTIC

La sigla ACTIC correspon a la denominació "acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació".

L’ACTIC és un certificat, emès per la Generalitat de Catalunya, que dóna a conèixer a qualsevol empresa o administració quin nivell de capacitats teniu en l'ús de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació).

Per obtenir-lo cal superar una prova telemàtica que s'avalua automàticament.

SMO, centre col·laborador ACTIC

El Servei Municipal d'Ocupació (SMO) és un centre col·laborador ACTIC on s'hi poden fer les proves d'avaluació.

Horaris de les proves a l'SMO:

Dilluns 9 h.
Dimarts 15.30 h.
Dimecres 15.30 h.

Els centres col·laboradors són arreu de Catalunya. Els podeu consultar al cercador de centres ACTIC en qualsevol moment i quan tramiteu la reserva per fer la prova.

Competències, nivells i certificats

El model d’acreditació es compon de 3 nivells de certificació:

Nivell 1 – Certificat bàsic. Inclou 6 competències.
Nivell 2 – Certificat mitjà. Inclou les 8 competències. No cal tenir acreditat l’1 per presentar-s’hi.
Nivell 3 – Certificat avançat. Inclou només 5 competències i dues competències cal triar-les entre les cinc següents: C4, C5, C6, C7 i C8. Per presentar-se al nivell 3 cal tenir acreditat el 2.

Nivells ACTIC

 

Procediment d'inscripció per obtenir l'acreditació

La inscripció a la prova d'avaluació es fa per internet, al portal ACTIC (https://actic.gencat.cat). Cal omplir la sol·licitud i després pagar la taxa (si no teniu excempció). Finalment heu de tramitar la reserva; és a dir, especificar a quin centre col·laobrador i en quina data i hora voleu fer la prova.