Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Lloguer d'espais per a les empreses | Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Lloguer d'espais per a les empreses

Si necessiteu espais per fer entrevistes i/o dinàmiques de selecció, o bé per a sessions formatives per als vostres treballadors/ores, posem a la vostra disposició les nostres instal·lacions.

Espais disponibles

S’hi inclouen consums, neteja i amortització de materials.

  • Aules de formació: aules amb capacitat per a unes 25 persones, equipades amb projector, equip de so i portàtil. De 47 m² a 69 m².
  • Aules d’informàtica: aules amb capacitat per a 17 persones, amb 17 ordinadors amb connexió a Internet, equipades amb pissarra, projector fix amb pantalla fixa a la paret i equip de so.
  • Aules taller: aules amb capacitat per a unes 17 persones, d’entre 67 m² i 192 m².

Sol·licitud de l'espai

Les sol·licituds s'hauran de presentar de manera telemàtica mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament de Girona, a través del tràmit específic habilitat a aquest efecte.