Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Ajuts a les empreses | Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Ajuts a les empreses

Ajuts a la contractació

El Servei Municipal d’Ocupació posa a disposició de les empreses diferents ajuts a la contractació amb l’objectiu d’incentivar la creació de llocs de treball i impulsar l’activitat econòmica de la ciutat. Aquests ajuts són compatibles amb les bonificacions en les quotes de la SS segons la normativa vigent.

 

Ajuts al manteniment de l’activitat econòmica i l’ocupació | Servei Municipal d'Ocupació (SMO)