Header: Escoles Bressol Municipals

Escoles bressol municipals

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Escola bressol El Tren

Dades de contacte

C. d’Empúries 45
17005 Girona
Tel.: 972 236 228 
A/e: eltren@ajgirona.cat
Web: www.girona.cat/eebb

Som una escola bressol municipal ubicada al barri de Sant Narcís, al costat de l'escola Àgora. Acollim cada curs 60 infants i les seves famílies, distribuïdes en quatre grups. L’equip educatiu està format per set educadores, dues de les quals formen l’equip directiu.

Què fem

Tenim la voluntat d’oferir contextos que afavoreixin el desenvolupament global de l’infant, tenint presents les seves necessitats de seguretat, afectives, motrius, intel·lectuals, emocionals...

Tenim la voluntat d’acompanyar als infants i a les seves famílies durant aquesta etapa fascinant que és la primera infància, amb la intenció de ser un punt de trobada per a les famílies amb l’equip d’educadores i educadors, però també de les famílies entre elles.

Tenim la voluntat de ser una escola oberta a les famílies, que convidem a participar en la vida del centre a través de tallers, xous, alguns projectes, però sobretot, en la vida quotidiana.

Dades

Escola bressol pública (Codi: 17008791)
Barri:  Sant Narcís
Zona escolar: 2 - Oest
Oferta formativa: Educació infantil primer cicle 0-3 anys

Personal

Personal docent: 7 educadores
Directora: Montserrat Cros

Horari

Horari d’escola - De 9 a 17 h
► Entrada al matí: de 8.45 a 9.30 h
► Sortida a la tarda: flexibilitat horària a partir de les 15.15 h

Per als nens i nenes que no es queden a dinar
► Sortida al migdia: d'11.45 a les 12 h
► Entrada a la tarda: a les 15 h

Horari complementari
► Matí: de 8 a 8.45 h

Equipament

Nombre d'aules: 4

L’escola té diferents estances que utilitzem en gran o petit grup, depenent del moment del dia.

D’una banda trobem els espais de referència de cada grup, cada espai té personalitat pròpia i amb propostes de joc i de descoberta úniques i diferents.

D’altra banda trobem els espais comuns, concebuts per al treball en petit grup i que ens permeten un joc pausat i una observació més acurada dels interessos dels infants: caseta per al joc simbòlic, safates per al joc sensorial i manipulatiu, taula i sala de la llum per a l’exploració de la llum i les ombres, biblioteca que alhora actua com a punt de trobada amb les famílies, Sala Gran que esdevé un punt de referència per a les trobades de tota la comunitat... i un espai exterior que se’ns brinda amb totes les seves possibilitats.

Compartim projecte 0-12 amb l’escola Àgora: tot participant conjuntament en les festes, el “Laboratori Matemàtic” i un hort (entre altres propostes).

Les famílies de l’escola que ho desitgen poden participar en l’AMPA i el Consell Escolar. 

Organització

Ens organitzem agrupant els infants per edats, i cada grup té uns educadors de referència. Igualment, forma part de la filosofia del centre potenciar el treball interedats i fomentar les relacions dels infants entre ells i amb la resta de la comunitat: infants, famílies i educadors, tots formem una comunitat educativa i aprenem els uns dels altres.