Header: Escoles Bressol Municipals

Escoles bressol municipals

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Escola bressol L'Olivera

Dades de contacte

C. d’Àngel Serradell i Pérez, 8
17003 Girona
Tel.: 972 392 063 - 692 261 997
A/e: olivera@ajgirona.cat
Web: www.girona.cat/eebb

El curs 2010-2011 va entrar en funcionament l'escola bressol l'Olivera. Està situada al barri de Montilivi. Ofereix 90 places. El personal responsable del servei està format per onze educadores, dues de les quals formen l'equip directiu.

Des de l'escola bressol es treballa juntament amb les famílies, en l'atenció dels nens i nenes d'1 a 3 anys, en un ambient motivador que facilita el desenvolupament harmònic dels infants, i pensat perquè segons el ritme de cada infant es vagi adquirint autonomia. La relació amb les famílies és una part fonamental en el projecte educatiu per tal d'aconseguir una coherència en la tasca educativa.

Dades

Escola bressol pública (Codi: 17010001)
Barri: Montilivi
Zona escolar: 3 - Sud
Oferta formativa: Educació infantil primer cicle 0-3 anys

Personal

Personal docent: 11 educadores
Directora: Immaculada Gubau Reyes

Horari

Horari d’escola - De 9 a 17 h
► Entrada al matí: de 8.45 a 9.30 h
► Sortida a la tarda: flexibilitat horària a partir de les 15.15 h

Per als nens i nenes que no es queden a dinar
► Sortida al migdia: d'11.45 a les 12 h
► Entrada a la tarda: a les 15 h

Horari complementari
► Matí: de 8 a 8.45 h

Equipament

Nombre d'aules: 6
Espais amplis i ben equipats: 6 aules, menjador, dormitori, sala polivalent, cuina pròpia i pati exterior.

Organització

L'escola s'organitza en sis grups d’edats heterogènies. Amb aquest agrupament pretenem fomentar l’aprenentatge cooperatiu i la transmissió de valors.

La importància de l’etapa 0-6 ens impulsa a establir lligams amb el segon cicle d’educació Infantil. Aquest treball de coordinació ja fa anys que l’estem portant a terme amb l’escola Pericot, ubicada en el mateix barri.

Les famílies, com a part fonamental de l’escola, participen mitjançant l’AMPA i el Consell Escolar en FER ESCOLA.