Header: Escoles Bressol Municipals

Escoles bressol municipals

Quotes, preus | Escoles bressol municipals

Preus

El cost anual del servei s’abona amb deu quotes del mateix import. L’import s’assignarà segons tarifació per trams.

Un cop matriculat el fill o filla a l’escola, la família haurà de pagar les quotes corresponents.

Si una família deixa d’abonar-les es donarà de baixa l’alumne.

Quan un infant no pugui assistir temporalment a l’escola, els pares hauran d’avisar l’educador/a.