Header: Escoles Bressol Municipals

Escoles bressol municipals

Ruta de navegació

Preinscripcions a les escoles bressol | Escolarització | Educació

Escolarització. Escoles bressol i llars d'infants públiques

Sol·licituds de preinscripció fora de termini

És obligatori demanar cita prèvia a l'OME i portar la següent documentació:

  • DNI: pare, mare, tutor o tutora i menor si en té.
  • Llibre de família o certificat de naixement

La normativa que regula el procés de preinscripció i matriculació a les escoles bressol i llars d'infants públiques curs 2020-2021 queda supeditada a les indicacions de les autoritats competents en la gestió per evitar la propagació del COVID-19, pel que es pot veure modificada en algun dels seus aspectes si es considera necessari. Si s'escau, els canvis s'informaran pels mitjans oficials de comunicació de l'Ajuntament de Girona.