Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Desplaçaments per a activitats del programa de Recursos Educatius. Curs 2020-2021

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció adreçada als centres educatius de la ciutat de Girona per finançar projectes o activitats d’interès públic o social. En aquest cas és tracta de la modalitat de l'Annex 3 de les bases per facilitar els desplaçaments per a la participació a activitats del Programa Municipal de Recursos Educatius als centres educatius de la ciutat de Girona, realitzades durant el curs escolar de la convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds i justificació és el 30 de juny de 2021.

Bases i convocatòria

Objectius

Facilitar els desplaçaments per a la participació a activitats del Programa municipal de Recursos Educatius als centres educatius de la ciutat de Girona.

Destinataris

Poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció els centres d’Educació infantil i primària, secundària obligatòria i educació especial, sostinguts amb fons públics de la ciutat de Girona.

Característiques de l’activitat

Només es podran rebre ajuts pel desplaçament a les activitats que compleixin el requisits següents:

  • Organitzades directament per un servei municipal.
  • Incloses en el programa municipal de Recursos Educatius.
  • Desplaçaments que no sigui possible fer-los amb transport públic (caldrà exposar la justificació).

Bases en català
Bases en castellà
Bases al BOP núm. 87 del 07-05-2018
Bases específiques ANNEX 3
Convocatòria 2020 al BOP núm. 132 del 10-07-2020
Convocatòria curs 2020-2021 en català
Convocatòria curs 2020-2021 en castellà

Tornar