Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Subvenció per a activitats extraordinàries i de caràcter singular dels centres educatius. Curs 2020-2021

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Facilitar la realització d’activitats dels centres educatius de la ciutat que siguin extraordinàries i/o d’interès pel conjunt de la ciutat. Aquestes actuacions tenen per finalitat contribuir al desenvolupament educatiu de la ciutat.

El termini per a la presentació de sol·licituds és el 30 de juny de 2021.

Bases i convocatòria

Objecte

Facilitar la realització d’activitats dels centres educatius de la ciutat que siguin extraordinàries i/o d’interès pel conjunt de la ciutat, que es duguin a terme dins el curs escolar 2020-2021.

Aquestes actuacions tenen per finalitat contribuir al desenvolupament educatiu de la ciutat.

Els projectes i les actuacions objecte de subvenció són totes les que contribueixin al desenvolupament educatiu territorial i de les persones que viuen a Girona. Amb caràcter singular i extraordinari, les corresponents als següents esdeveniments:

  • Esdeveniments i actes de celebració relacionats amb aniversaris dels centres educatius de la ciutat.
  • Esdeveniments i actes extraordinaris adreçades al conjunt de centres educatius de la ciutat.
  • Esdeveniments i actes educatius extraordinaris i puntuals que generin un impacte sobre el conjunt de la ciutat.

Beneficiaris i requisits

Poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció els centres d’educació infantil, de primària, de secundària, i d’educació especial, sostinguts amb fons públics, de la ciutat de Girona que complexin els requisits establerts a les bases i en aquesta convocatòria

Bases reguladores generals CATALÀ
Bases reguladores generals CASTELLÀ
Bases específiques Annex 6
Bases al BOP núm. 87 del 07-5-2018
Convocatòria 2020 al BOP núm. 132 del 10-07-2020
Convocatòria del curs 2020-2021 en català
Convocatòria del curs 2020-2021 en castellà

Tornar