Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Cessió d'ús subvencionat de l'Auditori de Girona als centres educatius. Curs 2020-2021

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció adreçada als centres educatius de la ciutat de Girona per finançar projectes o activitats d’interès públic o social. En aquest cas és tracta de la modalitat de l'Annex 4 de les bases per facilitar la cessió d’ús subvencionat de l’Auditori de Girona als centres educatius de la ciutat per a la realització de festivals de Nadal (desembre) o de cloenda de curs (juny), corresponents al curs escolar de cada convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 16 de setembre de 2020.

Bases i convocatòria

Objectiu

Té per objecte facilitar la cessió d’ús subvencionat de l’Auditori de Girona als centres educatius de la ciutat per a la realització de festivals de Nadal (desembre) o de cloenda de curs (juny), corresponents al curs escolar de cada convocatòria.

Destinataris

La convocatòria s’adreça als centres públics d’educació primària, secundària i especial de la ciutat de Girona que complexin els requisits establerts en aquestes bases.

Característiques de la subvenció

Cessió gratuïta de la “Sala Montsalvatge“ de capacitat per a 1.200 persones, o de la Sala de Cambra per a capacitats inferiors a 400 persones, per una durada màxima de 5 hores, continues, que hauran d’incloure les hores de muntatge, d’assaig si s’escau i de l’activitat.

”Quan a l’aforament es tindrà en compte les normatives sociosanitàries en relació al COVID-19 que regulin la situació en el moment concret d’ús”

Disponibilitat de 5 cessions d’ús per curs escolar que es desenvoluparan els dies 14, 15 i 16 de desembre de 2020 i els dies 8 i 9 de juny de 2021.

Atès que els dies 15 de desembre de 2020 i 8 de juny de 2021 cauen en dimarts i coincideix amb el mercat setmanal de la Devesa les sol·licituds d’aquesta data hauran de tenir present que el autobusos, si és el cas, no podran accedir a la porta de l’Auditori. Es concedirà una única cessió d’ús subvencionada per curs per a cada centre educatiu.

Bases en català
Bases en castellà
Bases al BOP núm. 87 del 07-05-2018
Bases específiques ANNEX 4
Convocatòria del curs 2020-2021 en català
Convocatòria del curs 2020-2021 en castellà

Tornar