Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Cessió d'ús subvencionat de l'Auditori de Girona als centres educatius. Curs 2020-2021

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció adreçada als centres educatius de la ciutat de Girona per finançar projectes o activitats d’interès públic o social. En aquest cas és tracta de la modalitat de l'Annex 4 de les bases per facilitar la cessió d’ús subvencionat de l’Auditori de Girona als centres educatius de la ciutat per a la realització de festivals de Nadal (desembre) o de cloenda de curs (juny), corresponents al curs escolar de cada convocatòria.

La convocatòria del curs 2020-2021 ha quedat deserta per no haver-se presentat sol·licituds.

Resolució i justificació

Resolució

Per a la resolució de la convocatòria es tindran en compte el nombre de cessions d’ús disponibles i les dates i horaris de les sol·licituds presentades.

En el cas que la disponibilitat sigui inferior a les sol·licituds s’aplicaran els criteris de ponderació establerts a les bases reguladores.

La convocatòria es resoldrà amb la data límit el 6 de novembre de 2020.

Acceptació de les subvencions

Una vegada comunicada la concessió de la subvenció, si en el mínim d’un mes no es manifesta el contrari aquesta s’entendrà acceptada, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.

Justificació de la subvenció rebuda

La justificació de l’ús de la cessió es produirà mitjançant la confirmació per part de la Fundació Auditori-Palau de Congressos del propi ús.

Resolució de la convocatòria 2020-2021

Tornar