Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Subvenció per a activitats extraordinàries i de caràcter singular dels centres educatius. Curs 2021-2022

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Facilitar la realització d’activitats dels centres educatius de la ciutat que siguin extraordinàries i/o d’interès pel conjunt de la ciutat. Aquestes actuacions tenen per finalitat contribuir al desenvolupament educatiu de la ciutat.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 15 de juliol de 2022

Bases i convocatòria

Objecte

Facilitar la realització d’activitats dels centres educatius de la ciutat que siguin extraordinàries i/o d’interès pel conjunt de la ciutat, que es duguin a terme dins el curs escolar 2021-2022.

Aquestes actuacions tenen per finalitat contribuir al desenvolupament educatiu de la ciutat.

Els projectes i les actuacions objecte de subvenció són totes les que contribueixin al desenvolupament educatiu territorial i de les persones que viuen a Girona. Amb caràcter singular i extraordinari, les corresponents als següents esdeveniments:

  • Esdeveniments i actes de celebració relacionats amb aniversaris dels centres educatius de la ciutat.
  • Esdeveniments i actes extraordinaris adreçades al conjunt de centres educatius de la ciutat.
  • Esdeveniments i actes educatius extraordinaris i puntuals que generin un impacte sobre el conjunt de la ciutat.

Beneficiaris i requisits

Poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció els centres d’educació infantil, de primària, de secundària, i d’educació especial, sostinguts amb fons públics, de la ciutat de Girona que complexin els requisits establerts a les bases i en aquesta convocatòria

Bases al BOP núm. 181 del 20-09-2021
Bases generals en català
Bases generals en castellà
Bases específiques Annex 5 en català
Bases específiques Annex 5 en castellà
Convocatòria 2021 al BOP núm. 202 del 21-10-2021
Convocatòria 2021-2022 en català
Convocatòria 2021-2022 en castellà

Tornar