Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Desplaçaments per a activitats del programa de Recursos Educatius. Curs 2021-2022

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció adreçada als centres educatius de la ciutat de Girona per finançar projectes o activitats d’interès públic o social. En aquest cas és tracta de la modalitat de l'Annex 3 de les bases per facilitar els desplaçaments per a la participació a activitats del Programa Municipal de Recursos Educatius als centres educatius de la ciutat de Girona, realitzades durant el curs escolar de la convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 15 de juliol de 2022

Bases i convocatòria

Objectius

Facilitar els desplaçaments per a la participació a activitats del Programa municipal de Recursos Educatius als centres educatius de la ciutat de Girona.

Destinataris

Poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció els centres d’Educació infantil i primària, secundària obligatòria i educació especial, sostinguts amb fons públics de la ciutat de Girona.

Característiques de l’activitat

Només es podran rebre ajuts pel desplaçament a les activitats que compleixin el requisits següents:

  • Organitzades directament per un servei municipal.
  • Incloses en el programa municipal de Recursos Educatius.
  • Desplaçaments que no sigui possible fer-los amb transport públic (caldrà exposar la justificació).

Bases generals en català
Bases generals en castellà
Bases al BOP núm. 181 del 20-09-2021
Bases específiques ANNEX 3 en català
Bases específiques ANNEX 3 en castellà
Convocatòria 2021 al BOP núm. 202 del 21-10-2021
Convocatòria 2021-2022 en català
Convocatòria 2021-2022 en castellà

Tornar