Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Girona tindrà un nou mapa de zonificació escolar per afavorir l’equitat educativa i la lluita contra la segregació escolar

El nou document fa referència a l’educació infantil i primària i s’aplicarà el curs 2021-2022. El mapa compta amb l’aprovació general de la comunitat educativa: l’Ajuntament de Girona, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el Consell Municipal d’Educació, les direccions de centres educatius i les AMPA i AFA.

La ciutat de Girona tindrà un nou mapa de zonificació d’educació infantil i primària per afavorir l’equitat educativa i la lluita contra la segregació escolar. La proximitat del domicili de residència de l’alumnat al centre educatiu és un dels criteris generals que es tenen en compte per establir un ordre de prioritat per a l’accés a les escoles en el procés de preinscripció i matrícula. El mapa de zonificació estableix les àrees d’influència dels centres per poder aplicar el criteri de proximitat en funció del domicili. El nou document, que es començarà a aplicar el curs escolar 2021-2022, va ser aprovat prèviament per l’Ajuntament de Girona a finals del 2020 i la setmana passada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. També compta amb el vistiplau del Consell Municipal d’Educació, les direccions de centres educatius i les AMPA i AFA.

“Una nova zonificació educativa a Girona és important per poder avançar en la lluita contra la segregació escolar a la ciutat, i avui ja és una realitat”, assegura el regidor d'Educació de l’Ajuntament de Girona, Àdam Bertran, que agraeix “la gran tasca que ha realitzat tota la comunitat educativa que ha estat treballant incansablement durant mesos per desencallar-ho”. “Hem de continuar treballant en noves mesures que conjuntament afavoreixin l’equitat educativa”, ha afegit.

El nou mapa té com a objectiu sumar-se al conjunt de mesures que s’estan implementant per disminuir l’índex de segregació escolar a la ciutat. La ciutat de Girona quedarà dividida en el pròxim curs escolar 2021-2022 en tres franges horitzontals, les zones A, B i C, diferents de les actuals. Dins de la zona B, es posa especial atenció a Girona Est, fent que pertanyi a dues zones: les zones B i C.

L'Ajuntament de Girona va aprovar per unanimitat al Ple de juliol del 2020 el Pacte de ciutat per combatre la segregació escolar, document acordat també al ple del Consell Municipal d'Educació de Girona. El Pacte té com a finalitat la millora de l'escolarització per a tots els infants i joves de la ciutat per evitar els desequilibris en l'accés a l'educació i en els resultats. Un dels punts del primer eix de treball amb relació a la planificació i gestió de l'oferta de places escolars, estableix la necessitat de revisar el mapa de zones per ajustar-lo al potencial d'oferta i demanda, als canvis socioeducatius i urbanístics de la ciutat, i per aconseguir generar dinàmiques beneficioses d'equitat escolar en l'accés, element clau de lluita contra la segregació escolar. Unes demandes que inclou el nou mapa que s’acaba d’aprovar. 

Més informació
Tornar