Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Preinscripcions a Infantil, primària i ESO | Escolarització | Educació

Escolarització. Infantil, Primària i Secundària Obligatòria

Sol·licituds de places fora de termini

És obligatori demanar cita prèvia a l'OME i portar la següent documentació:

  • Empadronament o justificant d'haver demant cita prèvia per a realitzar el tràmit d'empadronament.
  • DNI pare, mare, tutor o tutora i menor si en te
  • Llibre de família o certificat de naixement
  • Carnet de vacunes