Header: Educació

Educació

Escoles d'infantil i primària (títol) | Educació

Escoles d'infantil i primària

Publicador de continguts

Escola Vila-roja

Dades de contacte

Grup Vila-roja, 180
17004 - GIRONA
Tel.: 972 201 992
A/e: b7001954@xtec.cat 
Web: https://agora.xtec.cat/ceipvilaroja/
Facebook: https://www.facebook.com/escola.vilaroja.1
Instagram: https://www.instagram.com/escolavilaroja/

Directora

Sra. Laura Chaparro Bartolí

La missió de l’Escola de Vila-roja és donar un servei educatiu de qualitat i aconseguir el grau de desenvolupament humà individual i social suficient, que permeti als nostres alumnes conviure a la societat en igualtat de condicions, tant en l’àmbit personal com acadèmic/laboral. Aspectes com l’educació emocional, les habilitats socials i els hàbits, són puntals importantíssims a la nostra escola i es treballen de manera específica i transversal a totes les etapes educatives, entenent-los com a aspectes imprescindibles en el desenvolupament integral dels infants.

Oferta formativa

Educació Infantil: 1 línia
Educació Primària: 1 línia

Horari lectiu

Infantil i primària: de dilluns a divendres de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h

Identificació

Escola pública