Header: Educació

Educació

Escoles d'infantil i primària (títol) | Educació

Escoles d'infantil i primària

Publicador de continguts

Escola Marta Mata

Dades de contacte

C. Joaquim Riera Bertran, 18 
17003 - GIRONA
Tel: 972 396 523
A/e: b7006721@xtec.cat
Web: https://agora.xtec.cat/escolamartamatagirona/
 

Directora

Sra. Anna Grabuleda Salart

Escola d’educació infantil i primària de dues línies ubicada al carrer Joaquim Riera i Bertran.  
És un centre de titularitat pública, laic, català i vinculat al municipi que pretén ajudar a créixer intel·lectual, emocional i físicament als infants. Prioritza les persones i les relacions entre elles fomentant el sentit de pertinença, la participació i la implicació de tota la comunitat educativa en el projecte d’escola.  
És una escola oberta, democràtica i dialogant que orienta la seva activitat a tots els infants del seu entorn d’influència.

Oferta formativa

Educació Infantil: 2 línies  
Educació Primària: 2 línies 

Horari lectiu

Infantil i primària: de 8.30 a 12 h i de 15 a 16.30 h

Identificació

Escola pública