Header: Educació

Educació

Escoles d'infantil i primària (títol) | Educació

Escoles d'infantil i primària

Publicador de continguts

Escola Font de la Pólvora

Dades de contacte

C. Llimoner, 7
Tel.: 972 219 992
A/e: b7004347@xtec.cat
Web: agora.xtec.cat/ceipfontdelapolvora
Instagram: escola_font_de_la_polvora
 

Directora

Sra. Pilar Marco Rojo

Situada al barri de Font de la Pólvora de Girona, és una escola d'una línia d'infantil i primària, qualificada d'atenció educativa preferent. L'escola procura garantir una coherència pedagògica, mitjançant la coordinació de tots els mestres amb els professionals del sector; per això participa en el pla de dinamització del sector Integrant Accions i actualment també en un pla d’entorn proposat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, juntament amb les altres escoles del barri.
Entre les finalitats fonamentals de l'escola hi ha el treball d'hàbits, l’educació dels valors, la coeducació i la potenciació de l'aprenentatge dels alumnes, per tal d'aconseguir un nivell de preparació suficient per desenvolupar-se en la societat.

Oferta formativa

Educació Infantil: 1 línia
Educació Primària: 1 línia

Horari lectiu

Infantil i primària: de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h

Identificació

Escola pública