Header: Educació

Educació

Escoles d'infantil i primària (títol) | Educació

Escoles d'infantil i primària

Publicador de continguts

Escola Eiximenis

Dades de contacte

C. Eiximenis, 7
17001 - Girona
Tel.: 972 202 974

A/e: b7001425@xtec.cat

Web: eiximenisgirona.cat

Twitter: @escolaeiximenis

Directora

Sra. Elisabeth Riera Herràiz

L'Escola Eiximenis, centre experimental de règim ordinari i inclosa en el Pla estratègic del Departament d'Ensenyament, es troba situada al centre de la ciutat de Girona, al barri del Mercadal. L'Escola s'inaugurà el 31 d'agost de 1908, per tant l'any 2008 va complir 100 anys. Ens definim com una escola pública, catalana, oberta al món, d'innovació educativa i de compromís social.

El Projecte Educatiu de centre queda definit en tres grans línies d'actuació:

  • La proposta de valors i actituds que conformen un codi de convivència basada en la tolerància, la solidaritat, la responsabilitat, el respecte i el diàleg.
  • La participació activa i responsable dels alumnes en l'organització i funcionament de l'Escola mitjançant uns òrgans de participació democràtica que van des d'Assemblees de Classe i Comissions, fins a l'Assemblea General a l’Auditori Josep Irla.
  • La incorporació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació a les metodologies d'ensenyament basades en la descoberta de l'entorn, la recerca i l'interès per aprendre, i que faciliten als alumnes l'assoliment de les competències bàsiques.

Oferta formativa

Educació Infantil: 1 línia
Educació Primària: 1 línia

Horari lectiu

Infantil i primària: de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h

Identificació

Escola pública