Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Llistat dels centres educatius de Girona | Educació

Centres educatius de Girona

En aquesta pàgina trobareu el llistat de tots els centres educatius de la ciutat de Girona que estan reconeguts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

Instituts secundària (títol) | Educació

Instituts secundària

Publicador de continguts

Escola Bell-Lloc del Pla

Dades de contacte

C. de Can Pau Birol, 2-6
17005 - GIRONA
Tel.: 972 232 111
A/e: informacio@bell-lloc.org
Web: www.bell-lloc.org
Twitter: @BellLlocdelPla
Facebook: @/bell.lloc
Instagram: @belllloc

Director

Ramon Homs

Bell-lloc està situat, des dels seus inicis ara fa 50 anys, al barri de Sant Narcís. Les classes s'iniciaren en una antiga masia i amb el temps s'hi afegiren altres construccions. 

Ofereix una educació personalitzada, respectuosa i exigent i per això demana a les famílies una constant i estreta relació, per tal de dur a terme aquests objectius. Hi ha reunió de pares un cop per trimestre. Tota l'educació que s'ofereix a Bell-lloc s'inspira en una visió transcendent de l'home i s'ajusta als ensenyaments de la doctrina catòlica. L'Opus Dei, institució de l’Esglèsia Catòlica, té cura de l'activitat formativa, doctrinal i espiritual. Es consideren valors preferents l'educació en l'esperit de treball, la formació del propi criteri, l'ús responsable de la llibertat personal, l'educació per a la convivència, el respecte als altres, la utilització responsable i ordenada de les coses materials i la promoció de les aptituds i qualitats de cada alumne.

Bell-lloc és un col·legi masculí d’educació diferenciada. Aquest model educatiu permet ajustar la docència als estils d’aprenenatge que afavoreixen el rendiment escolar dels nois, i abordar amb eficàcia les seves dificultats d’aprenentatge. L’educació diferenciada atén la diferència per promocionar la igualtat d’oportunitats per a tots dos sexes.

Oferta formativa

Educació Infantil: 2 línies
Educació Primària
: 3 línies

Educació Secundària
: 3 línies

Batxillerat: Modalitats
: Ciències i tecnologia, Humanitats i ciències socials

Horari lectiu

Infantil, primària, ESO i Batxillerat: de 9 a 17 h 

Identificació

Escola privada-concertada