Header: Educació

Educació

Centres de formació professional | Educació

Centres de formació professional

Menú de navegació

Publicador de continguts

Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona

Dades de contacte

Carrer Josep Viader i Moliner, 11

17005 Girona

A/e: b7001759@xtec.cat

Web: http://www.ehtg.cat

Twitter: @ehtgirona
Facebook: @ehtgirona

Instagram: ehtgirona

Director

Sr. Gonzalo Herrero Arroyo

Identificació

Institut públic

Oferta formativa

  • CFGM Cuina i gastronomia
  • CFGM Serveis en restauració
  • CFGM Forneria, pastisseria i confiteria
  • CFGS Agències de viatges i gestió d’esdeveniments
  • CFGS Gestió d’allotjaments turístics
  • CFGS Guia, informació i assistència turístiques
  • CFGS Direcció de cuina
  • CFGS Direcció de serveis en restauració

Horari lectiu

De 8 a 19 h 

Centres de formació professional (enllaç guia fp) | Educació